TIK-owe inspiracje na lekcjach

Dzielenie się doświadczeniem i wiedzą jest podstawową funkcją szkoły. To nie tylko obowiązek i konieczność wynikająca z ustawy § 8 ust.2 pkt 3, to przede wszystkim chęć pomocy i współpracy. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami ma różne formy np. prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć. Korzyści z tego wypływające podnoszą jakość pracy placówki, tworzą miłą, serdeczną atmosferę. Dzięki dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem szkoła zyskuje nauczycieli ciągle polepszających swój warsztat pracy, bardziej doświadczonych i owocniej współpracujących ze sobą. Przyczynia się również do zacieśnienia współpracy między nauczycielami, którzy stają się bardziej partnerami aniżeli konkurują ze sobą. Taka współpraca owocuje miłą i przyjazną atmosferą, co korzystnie wpływa na pozytywne postrzeganie szkoły i nauczycieli w niej pracujących.

Współpraca pomiędzy nauczycielami sprzyja wymianie osobistych doświadczeń i pozwala wzbogacić warsztat metodyczny każdego nauczyciela, tak uczestniczącego
w doskonaleniu, jak i doskonalącego się. W ten sposób można uzyskać wymierne korzyści w postaci nowych pomysłów na prowadzenie zajęć dla swoich uczniów. W ramach WDN – u 28 października 2019r.  odbyły się warsztaty dla nauczycieli Zespołu Szkół. Warsztaty dotyczyły użycia TIK na lekcjach. Spotkanie warsztatowe składało się z dwóch części. Pierwszą część prowadziła pani mgr Anna Szot – Dec, część drugą natomiast pani mgr Agnieszka Dudzik.

TIK – to skrót od wyrażenia Technologie Informacyjno – Komunikacyjne, z ang. Information and communication technologies (ICT), (zwane zamiennie technologiami informacyjno-telekomunikacyjnymi, technikami informacyjnymi lub teleinformatycznymi) , to rodzina technologii przetwarzających, gromadzących i przesyłających informacje w formie elektronicznej.

W pierwszej części spotkania warsztatowego nauczyciele poznawali trzy narzędzia cyfrowe pomocne na lekcjach. Kahoot i quizziz to interkatywne quizy, które można tworzyć samodzielnie lub korzystać z bazy już istniejących. Uczniowie używają swojego smartphone’a jako tablicy odpowiedzi. W sposób indywidualny lub zespołowy angażują się w grę. Jest przy tym sporo emocji i dobrej zabawy. Trzecim punktem warsztatów było zapoznanie uczestników z generatorem rebusów. Dzięki generatorowi rebusów użytkownik może stworzyć ciekawe i inspirujące rebusy za pomocą zaledwie kilku kliknięć myszką. W efekcie otrzymujemy gotową kartę pracy, a uczniowie ciekawą formę urozmaicenia zajęć. Narzędzia cyfrowe wzmagają pomysłowość i zaangażowanie uczniów, odwołują się do ich codzienności oraz pomagają w utrwalaniu poznawanych treści.

W drugiej części warsztatów pani mgr A. Dudzik zaprezentowała, jak działa generator trimino i domino. Obydwie zaproponowane  formy można wykorzystać do lekcji powtórzeniowych na każdym przedmiocie. Domino i trimino polega na układaniu par : pytanie – odpowiedź. Idealnie sprawdza się ta forma na lekcjach związanych z omawianiem lektur. Uczniowie mogą pracować w grupach, parach bądź indywidualnie, układając wydrukowane z generatora karty. Nauczyciele biorący udział w warsztatach najpierw samodzielne ułożyli domino z przypadkami rzeczownika,  a potem zapoznali się z działaniem generatora.

Były to pierwsze takie warsztaty w tym roku szkolnym, zachęcamy wszystkich nauczycieli do uczestnictwa w kolejnych, dziękujemy uczestnikom, życząc aby zdobyta wiedza i umiejętności przyczyniły się do inspiracji podczas planowania pracy dydaktycznej.

Przewodnicząca zespoły ds. nauczania i uczenia się: mgr B. Skóra – Czachor

Galeria

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
  • Użytkownicy online: 131
  • Odwiedzin dzisiaj: 203
  • Odwiedzin wczoraj: 220
  • Ostatni tydzień: 1798
Certyfikaty

zdrowie

zdrowie

dove

zdrowie

innowacyjna

Szkoła pamięta

Serce i pomoc

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1