Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie – Dostawa tuszy i tonerów

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp. zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej w postępowaniu ofertowym, prowadzonym w celu udzielenia zamówienia publicznego,  o wartości niższej niż określona w art. 2, ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2019 poz.2019 z póź. zm.).

  1. Zadanie – Dostawa tuszy i tonerów

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
Certyfikaty

dove

zdrowie

innowacyjna

Szkoła pamięta

Serce i pomoc

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1