Nabory wniosków o stypendia dla uczniów– AKTUALOŚCI

Zakończył się trwający od 27 czerwca do 11 lipca br. nabór wniosków stypendialnych dla uczniów/uczennic klas drugich i trzecich w roku szkolnym 2016/2017,w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2016/2017 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.1 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Continue reading

Zaproszenie do składania ofert

Sokołów Małopolski, dnia 08.08.2016 r.

Zespół Szkół im. Jana Pawła II
36 – 050 Sokołów Małopolski
Tel./ fax. : 17 77 29 039
e-mail: zsjp2sokolowmlp@wp.pl

Dot.: zamówienia w trybie zapytania o cenę

Zaproszenie do składania ofert
[zapytanie o cenę]

W imieniu Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim
(„Zamawiającego”) zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę artykułów spożywczych na potrzeby stołówek Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim od dnia 01.09.2016 do dnia 31.07.2017r. Continue reading

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr

Pi

  Click to play this Smilebox slideshow

Statystyki

Certyfikaty

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1