Ubezpieczenie 2023/2024

W zakładce “Ubezpieczenie” zamieszczone zostały szczegółowe warunki polisy. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Ahoj, Przygodo!!! – wyruszamy w rejs szkolnym okrętem!

Po wakacyjnej przerwie ponownie wszystkie szkoły w Polsce zatętniły życiem, wyjątkowo w tym roku, pierwszym dniem roku szkolnego 2023/2024 był 4 września. W naszej szkole jak co roku pierwszym punktem Uroczystego Rozpoczęcia Roku Szkolnego była uroczysta Msza Święta w kościele parafialnym o godzinie 900, w której uczestniczyli dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice. Po mszy wszyscy udali się do szkoły. Na miejscu uczniowie klas pierwszych i czwartych zgromadzili się na sali gimnastycznej, natomiast pozostali w swoich klasach na krótkich spotkaniach z wychowawcami.

Na hali sportowej odbyła się akademia podczas, której przede wszystkim przywitani zostali pierwszoklasiści, ponieważ dla nich to był szczególnie ważny dzień- po raz pierwszy przyszli do szkoły już jako uczniowie- zapewne zapamiętają go do końca życia.

W tym roku w naszej szkole nastąpiło jeszcze jedno szczególne wydarzenie, Pani Barbara Skóra-Czachor po raz pierwszy rozpoczęła rok szkolny jako Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp. Dlatego też na uroczystości pojawił się Pan Burmistrz Andrzej Ożóg oraz kierownik Referatu Oświatowego Pan Stanisław Miazga, którzy przywitali uczniów i Panią Dyrektor.

Continue reading

Informacje dotyczące stołówki szkolnej

Pozostałe informacje znajdują się w zakładce “STOŁÓWKA”

Podstawą do korzystania ze stołówki jest uprzednie zapisanie się KARTA ZAPISU UCZNIA DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM IM JANA PAWŁA II W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 i dostarczenie podpisanej przez rodziców  karty. 

KARTA ZAPISU UCZNIA DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM IM JANA PAWŁA II W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 jest dostępna na stronie szkoły i przy wejściu  do szkoły.

Informujemy, że w roku szkolnym 2023/2024: stołówka działa

 od 11.09.2023 dla uczniów szkoły podstawowej i

od 01.09.2023 dla przedszkola

Stawka dzienna za wyżywienie  dla przedszkolaka  to 8 zł

Cena obiadu dla ucznia szkoły podstawowej to  5 zł.

• Tygodniowy jadłospis można znaleźć w zakładce stołówka.

Odpłatność można regulować poprzez dokonanie wpłaty wymaganej kwoty na konto bankowe Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp. nr:

38 9182 0006 0000 0433 2000 0150

z podaniem w tytule płatności: imienia i nazwiska dziecka, klasy

lub dokonanie płatności gotówką u intendentki:

Termin płatności za wyżywienie w danym miesiącu: do dnia 10 każdego miesiąca

Ważne jest żeby zweryfikować kwotę do zapłaty u intendentki – dotyczy wszystkich dzieci zgłoszonych do odpisu i dzieci uczestniczących w wycieczkach szkolnych.

Prosimy rodziców (opiekunów prawnych) o zapoznanie się z regulaminem stołówki a w szczególności mamy prośbę o przestrzeganie zasady odwoływania obiadów.

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr

Statystyki

Certyfikaty

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1