Pierwszy Sokołowski Rajd Rowerowy na orientację

W dniu 27.09.2014 o godzinie 14.00 z pod sokołowskiego ”Orlika” grupa zawodniczek i zawodników z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp. uczestniczyła w w/wym rajdzie gdzie odnalazła wszystkie punkty kontrolne i zapisała się w historii pierwszego rajdu .Uczestnicy pokonali 28 km w czasie 1:30, 2:30, 3:00. Trasa rajdu była trudna i wymagająca. Uczestnicy byli podzieleni na grupy 2-3-4 osobowe w następującym składzie :

I gr. Chruściak Bernadetta , Bartyńska Karolina, Magnucki Patryk , Nawojska Gabriela, Sondej Kamila – opiekun Wiesław Sondej

II gr. Skłodowski Łukasz, Pokrzywa Zbigniew, Wilczak Patryk – opiekun Krystian Dec

III gr. Rumak Andrzej, Chrapek Szymon – opiekun Łukasz Marecki

Zwyciężyła z najkrótszym czasem grupa opiekuna Krystiana Deca

Nagrody będą rozdane w szkole .

Dziękuję opiekunom i zawodnikom za udział w rajdzie.

Wiesław Sondej

Pamiątkowe zdjęcie z udanego rajdu rowerowego na orientacje :

IMG_3574[1]

 

Zderzenie ze Światem Nauki!

CAM00774 Lubelski Festiwal Nauki to tysiące projektów, pokazów, warsztatów, koncertów
i zajęć otwartych dla wszystkich chętnych. Organizowany był już po raz jedenasty, natomiast po raz pierwszy Gimnazjaliści z klas I i II Zespołu Szkół im. Jana Pawła II dołączyli do tego grona.

23 września 38 uczniów z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp. z wielkim entuzjazmem wyruszyło na niecodzienną lekcję – przedmiotową wycieczkę do lubelskich uczelni w celu propagowania wiedzy z matematyki, języków obcych oraz zacieśnienia kontaktów ze światem nauki.

Promowanie wśród młodzieży Zespołu Szkół im. Jana Pawła II nauk matematyczno-przyrodniczych oraz języka angielskiego jest priorytetem Dyrekcji oraz konsekwencją wspólnego działania wszystkich nauczycieli Zespołu, tym bardziej, iż od września 2013r zostało uruchomione Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi.

Hasłem XI Lubelskiego Festiwalu Nauki była Nauka bez barier. Brak barier
w prowadzeniu badań naukowych jest ważny dla naukowców.
 Ale ważne jest także, aby „Nauka” była „bez barier” dla uczestników festiwalu, aby każdy mógł w nim wziąć udział – niezależnie od wieku, wykształcenia, zainteresowań, czy ograniczeń spowodowanych na przykład niepełnosprawnością - przekonywali organizatorzy festiwalu.

Nad bezpieczeństwem uczestników oraz przede wszystkim wcześniej nad wyborem projektów czuwali organizatorzy wycieczki nauczyciele oraz wychowawcy Gimnazjalistów:
P. Beata Kraska, P. Bernadetta Słonina oraz P. Sebastian Walicki. Program był tak sprytnie skonstruowany, aby w nietuzinkowy sposób zachęcić młodzież do nauki. Był skierowany do uczniów zainteresowanych naukami ścisłymi oraz nauką języka obcego. Dla tych uważających, że nauka jest fascynująca i tych, którzy myślą, że jest zbyt trudna.

Program wycieczki

I. Pierwszy godzinny projekt miał charakter prezentacji z elementami ćwiczeń przy wykorzystaniu środków multimedialnych pt. „Średnia modzie powiedziała, że mediana w środku stała…, czyli o czym mówią podstawowe parametry statystyczne”.

 • Uczestnicy wycieczki dowiedzieli się ile są nam w stanie powiedzieć niemówiące liczby. Jak je oswoić i za ich pomocą opisać rzeczywistość. Okazało się, że liczby mogą przekazać nam bardzo wiele – warunkiem jest poznanie, co się za nimi kryje. Celem prezentacji było przybliżenie słuchaczom podstawowych pojęć z zakresu statystki opisowej, takich jak, na przykład: średnia, mediana czy modalna. W jej trakcie, na nieskomplikowanych i czytelnych dla młodych odbiorców przykładach, przedstawione zostało, jak dokonać opisu zbiorowości w oparciu o elementarne parametry statystyczne. Projekt realizowany był w sali wykładowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Collegium Joannis Pauli II.

II. Drugi godzinny projekt: „Matematyka, łacina, greka, medycyna – pomieszanie
z poplątaniem czy nauka bez barier”
.

 • Takimi oto zagadkowymi hasłami przyciągnął uczestników wycieczki drugi projekt: Matematyka, łacina, greka, medycyna – na pozór nauki bez związku. Co ma wspólnego Poliklet z ułamkami 1/6, 1/8, 1/10? Dlaczego tzw. złoty podział oznacza się grecką literą zwaną „fi”? Czy to możliwe, by matematyczka o najsławniejszych lokach świata w dzieciństwie samodzielnie uczyła się łaciny i greki? A łuk Kupidyna to broń miotająca antycznego bóstwa miłości czy może nazwa którejś części ciała ludzkiego? Nie wiesz, o czym mówię? Przyjdź, wszystko Ci wyjaśnię. Wiesz? Wstąp na powtórzenie wiadomości! Projekt miał miejsce w sali wykładowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Gmach Główny.

III. Trzeci godzinny projekt: „Sekty – droga do wolności, czy zniewolenie człowieka?”.

 • Zajęcia ukazały działanie i funkcjonowanie niebezpiecznych grup społecznych, jakimi są sekty religijne działające w Polsce. Celem zajęć było wskazanie zagrożenia na jakie narażone są młode osoby namawiane do wstąpienia do grup destrukcyjnych. Uczestnicy zapoznali się z zagadnieniami związanymi
  z psychomanipulacją, przemocą psychiczną oraz fizyczną, jakiej poddawani są członkowie sekt oraz profilem osobowym i typami osobowości osób szczególnie podatnych na działania manipulacyjne sekt religijnych. Projekt odbył się w auli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Collegium Joannis Pauli II.

IV. Dwugodzinne warsztaty: „ABC technologii informacyjnych wspierających naukę języków”.

 • Podczas warsztatu uczestnicy wycieczki poznali innowacyjne narzędzia wspierające uczenie się i nauczanie języków obcych. Mogli dowiedzieć się jak sprawić, by słówka same wskakiwały do pamięci długotrwałej, czy drilling internetowy jest dobrą formą nauki gramatyki. Poznali jak urozmaicić naukę języka obcego dzięki mediom społecznościowym i video. Na te i szereg innych pytań udało się odpowiedzieć na językowym warsztacie! Miejscem warsztatów był budynek Dialogo Szkoła Języków Romańskich.

Idea wrześniowej przedmiotowej wycieczki uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Sokołowie Młp. na XI Lubelski Festiwal Naukowy spełniła funkcję popularyzatorską
oraz zaprzeczyła stereotypom, że nauka jest nudna. Najlepszym na to przykładem są już wdrażane do realizacji przyszłe plany Uczestników wycieczki na kolejne „Kontakty ze Światem Nauki”!

Beata Kraska, Bernadetta Słonina

Informacje

„Kiedy trzeba…”
Wojewódzki konkurs recytatorski dla młodzieży gimnazjalnej
„Rzadko na moich wargach, najdroższy wyraz: Ojczyzna”

Patronat Honorowy prof. dr hab. Kazimierz Ożóg

Regulamin konkursu recytatorskiego

Cele konkursu

Upamiętnienie 100 – tnej rocznicy wybuchu I wojny światowej oraz odzyskania przez Polskę niepodległości.
Propagowanie piękna poezji polskiej.
Budzenie miłości do Ojczyzny.
Rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień młodzieży.
Uświadomienie i zrozumienie roli wartości narodowo – patriotycznych w życiu człowieka.
Włączenie wartości narodowo – patriotycznych we własną hierarchię wartości.

Warunki regulaminowe

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów gimnazjów z terenu województwa podkarpackiego.
Szkoła może zgłosić do udziału w konkursie nie więcej niż 3 uczniów.
Uczestnicy recytują utwór poetycki lub fragment prozy, odnoszący się tematycznie do okresu I wojny światowej oraz wydarzenia jakim było odzyskanie niepodległości przez Polskę (ze szczególnym uwzględnieniem okresu legionowego).
Czas trwania jednej prezentacji nie powinien przekraczać 5 minut.
Zgłoszenia udziału można dokonać na załączonej karcie zgłoszenia.

Jury

Komisję konkursową powołuje organizator.
W skład komisji wchodzi 5 osób.
Decyzja komisji jest ostateczna.

Jury dokona oceny wg następujących kryteriów:

Dobór repertuaru.
Znajomość tekstu.
Interpretacja utworu.
Ogólny wyraz artystyczny.
Obowiązuje recytacja klasyczna.

Organizator

26 DH działająca przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim, ul. Lubelska 41 – drużynowa pwd Barbara Skóra – Czachor.
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp.

Czas i miejsce konkursu

7 listopada 2014 roku, godz. 10.00, Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – sala widowiskowa, Sokołów Młp. ul. Lubelska 5.

Pisemne zgłoszenia do konkursu (karta zgłoszenia) należy kierować na adres:

Zespół Szkół im. Jana Pawła II ul. Lubelska 41 36 – 050 Sokołów Młp., składać w sekretariacie lub na e-mail: mskula@op.pl do dnia 25 października 2014 roku. Po upływie wyznaczonego terminu zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu.

 

Kontakt telefoniczny:

Stanisław Kula – tel. 608 347 146

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

 

Imię i nazwisko uczestnika

…………………………………………………………………………………………………

Nazwa i adres szkoły

………………………………………………………………………………………………

Tytuł przygotowanego utworu

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko opiekuna

…………………………………………………………………………………………………..

 

 


 

 

STYPENDIA DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH
Z TERENU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 – informacje wstępne o naborze

Uczniowie zainteresowani złożeniem wniosku o stypendium oraz spełniający wymienione poniżej kryteria są proszeni o kontakt z P. Beatą Kraską – Koordynatorem projektów Unijnych oraz stypendialnych w Zespole Szkół
Jana Pawła II celem przydzielenia Opiekuna Stypendysty zgodnym z kierunkiem zainteresowań oraz uzdolnień ucznia. Jeden Opiekun Stypendysty nie może przyjąć więcej niż pięciu Wnioskodawców-Uczniów.

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie realizuje projekt pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych). Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju edukacyjnego uczniów/uczennic szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych, którym niekorzystna sytuacja materialna utrudnia rozwój edukacyjny, poprzez udzielenie pomocy stypendialnej.

Warunki, jakie uczeń/uczennica musi spełnić, aby móc ubiegać się o stypendium

I. Kryteria obowiązkowe:

 1. złożenie wniosku,
 2. stałe zamieszkiwanie na terenie województwa podkarpackiego lub uczęszczanie do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie województwa podkarpackiego,
 3. średnia ocen z wszystkich przedmiotów co najmniej 4,75 na zakończenie poprzedniego roku nauki (tj. rok szkolny 2013/2014),
 4. średnia ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych na poziomie co najmniej 5,00 obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki (tj. rok szkolny 2013/2014),
 5. dochód w rodzinie ucznia przypadający na jednego członka rodziny, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane będzie stypendium, nie przekraczający dwukrotności progu określonego w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.), zwaną dalej Ustawą o świadczeniach rodzinnych (2 x 574,00 zł =1148,00 zł), natomiast w sytuacji, gdy członkiem rodziny ucznia ubiegającego się o stypendium jest dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (definicja dziecka niepełnosprawnego zgodna z art. 3 pkt 9 Ustawy), dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać 1328,00 zł (2 x 664,00 zł). Dochód na jednego członka rodziny przekraczający odpowiednio kwoty 1148,00 zł i 1328,00 zł uniemożliwia otrzymanie stypendium. Zastrzega się, że w przypadku posiadania przez rodzinę ucznia gospodarstwa rolnego, dochód rodziny z tego tytułu ustalony zostanie na podstawie przeciętnej liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2013 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2012 r.,
 6. opracowany IPR,
 7. co najmniej 30 punktów ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej (dotyczy uczniów szkół gimnazjalnych) lub co najmniej 37 punktów z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu zewnętrznego na zakończenie szkoły gimnazjalnej (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych przystępujących do egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2010/2011 i wcześniej) lub co najmniej 75% z zakresu matematyki lub co najmniej 75% z zakresu przedmiotów przyrodniczych egzaminu zewnętrznego na zakończenie szkoły gimnazjalnej (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych przystępujących do egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2011/2012 i później).

II. Kryteria dodatkowe:

 1. szczególne osiągnięcia edukacyjne w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych,
 2. inne osiągnięcia edukacyjne w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych.

Stypendium może otrzymać uczeń/uczennica, który/a spełnia wszystkie kryteria obowiązkowe oraz przynajmniej jedno z kryteriów dodatkowych.

Szczegółowe zasady udziału w projekcie określone zostały w Regulaminie przyznawania stypendiów w ramach projektu Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015 realizowanego przez Województwo Podkarpackie / Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Szczegółowe informacje na temat terminu, miejsca i sposobu składania wniosków o przyznanie stypendium zostaną podane w terminie późniejszym.

Beata Kraska

librus
przedszkolestr

Statystyki Strony

Certyfikaty

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat