„Moje inspiracje twórczością Henryka Sienkiewicza”

image00128 września 2016 roku o godz. 16.30. w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. odbyła się uroczystość wręczania nagród, wyróżnień, dyplomów i podziękowań podczas finisażu wystawy pokonkursowej Konkurs Plastyczny pod Patronatem Burmistrza GiM Sokołów Młp. pt. „Moje inspiracje twórczością Henryka Sienkiewicza”. Continue reading

Informacja

Prezydium Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim, informuje że na spotkaniu w dniu 22.09.2016 r. podjęto decyzje:

  1. Wybrano ubezpieczenie dla uczniów naszej szkoły Firmy INTERRISK

Podstawa ubezpieczenia  15 000,00 zł.

Składka ubezpieczenia 30,00 zł.

10 % osób zwolnionych (do zatwierdzenia w klasach)

Składki należy wpłacać do dnia 15.10.2016 r, warunkiem zawarcia umowy ubezpieczeniowej jest podpisanie oświadczenia rodzica/ opiekuna o zapoznaniu się z „Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia EDU PLUS”. Dokument ten dostępny jest na stronie internetowej szkoły. OWU EDU PLUS  Postanowienia dodatkowe

 

  1. Podjęto decyzję że w roku szkolnym 2016/2017 nie ulega zmianie składka na komitet Rady Rodziców i wynosi 30,00 zł. od rodzica/ opiekuna, w podziale proporcjonalnym :
  • 75 % środki do dyspozycji klasy;
  • 25% środki na rzecz działalności statutowej Rady Rodziców.

 

Nasi uczniowie na ,,Glinolepach 2016!”

image002Glina to naturalny surowiec towarzyszący człowiekowi od zarania dziejów. Powstawały z niej budowle, przedmioty codziennego użytku oraz dzieła artystyczne. To podstawowy surowiec do wyrobu ceramiki.

      Dnia 24 września 2016r., w sobotę o godzinie 1000 w MGOKSiR w Sokołowie Małopolskim odbyły się XV Powiatowe Warsztaty Rzeźbiarskie im. Leszka Walickiego pod nazwą ,,Glinolepy 2016!”. Continue reading

Spotkanie Zespołu Wychowawczego Publicznego Gimnazjum

W dniu 21 września 2016r.odbyło się spotkanie Zespołu Wychowawczego Publicznego Gimnazjum. Na spotkaniu byli obecni wszyscy wychowawcy klas gimnazjalnych. Głównym celem spotkania było opracowanie zadań do realizacji w ramach pracy Zespołu oraz omówienie spraw bieżących i organizacyjnych.

Przed przystąpieniem do pracy zostały przypomniane: priorytety MEN na bieżący rok szkolny, obowiązki statutowe dla wychowawcy, wynikające z głównego dokumentu szkoły oraz Program wychowawczo-profilaktyczny.  Continue reading

Zebranie Zespołu Nauczycieli Wychowania Fizycznego

W dniu 14.09.2016 roku o godzinie 13.40 odbyło się w pokoju nauczycielskim zebranie Zespołu Nauczycieli Wychowania Fizycznego. Wzięli w nim udział: Łukasz Marecki, Bogdan Rybak, Beata Bies, Marta Staniec, Sebastian Walicki. Porządek zebrania był następujący:

 1.Opracowanie przydziału odpowiedzialnych nauczycieli do imprez sportowych .

2.Omawiana była sprawa rejestracji szkoły w zawodach powiatowych i wojewódzkich na stronie szkolnego związku sportowego w Rzeszowie.

3.Poruszany był temat zmian w przepisach niektórych zawodów organizowanych przez szkolny związek sportowy w Rzeszowie.

4.Pan Bogdan Rybak zadeklarował się przeprowadzić lekcję pokazową na temat zdrowego odżywiania się dla klas IV naszej szkoły.

5.Przeprowadzona została dyskusja na temat Przedmiotowego Systemu Oceniania z wychowania fizycznego.

6.W klasach gimnazjalnych uczniowie mają możliwość uczęszczania na lekcje pływania na basenie w ramach godzin fakultatywnych.

Protokołował: Przewodniczący Zespołu nauczycieli wychowania fizycznego Sebastian Walicki

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr

Pi

  Click to play this Smilebox slideshow

Statystyki

Certyfikaty

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1