“Nie zagubić talentu”

Drodzy Rodzice, informujemy, że prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie stypendiów oraz nagród pieniężnych w ramach Programu i szczegółowych warunków wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”.

Szczegółowe informacje oraz formularze dotyczące programu dostępne są poniżej:

http://www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl/index.php/stypendia-dla-uczniow-program-nie-zagubic-talentu/283-nabor-wnioskow-w-programie-nie-zagubic-talentu-2018-rok

Wnioski składają rodzice lub pełnoletni uczniowie. Tylko dla zespołu artystycznego lub zespołu osób, składa dyrektor placówki.

Miejsce składania wniosków:

Wnioski wypełnione komputerowo wraz z załącznikami należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek od 7.30 – 18.00, wtorek – piątek od 7.30 – 15.30 lub listownie wysyłając na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Edukacji, Nauki i Sportu, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów z dopiskiem Program Nie zagubić talentu. W przypadku listownego składania wniosku decyduje data nadania przesyłki. Wnioski złożone po terminie prowadzenia naboru pozostawia się bez rozpatrzenia.
Termin składania wniosków upływa dnia 31 lipca 2018 r.

Uprawniony do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe jest uczeń:
1. Szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej, położonej na terenie województwa podkarpackiego, posiadający wybitne i udokumentowane osiągnięcia edukacyjne za bieżący
rok szkolny, na szczeblu co najmniej wojewódzkim.
2. O stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe może ubiegać się również uczeń szkoły podstawowej, nie wcześniej niż po ukończeniu VI klasy.
2. Uprawniony do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe jest uczeń, który w bieżącym roku szkolnym spełnił łącznie wszystkie poniższe warunki:
1) posiada wybitne osiągnięcia edukacyjne,
2) uzyskał średnią ocen z wszystkich zajęć edukacyjnych, co najmniej:
a) 5,20 – w przypadku uczniów szkół gimnazjalnych,
b) 4,80 – w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
c) 5,20 – w przypadku uczniów szkół podstawowych,
3) uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
4) nie pobiera innego stypendium za osiągnięcia edukacyjne.
Koordynator edukacyjnych projektów unijnych dr Beata Kraska

Stypendium

Szanowni Rodzice, nabór wniosków o przyznanie stypendium w wysokości 4000 zł w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019 planuje się przeprowadzić we wrześniu 2018 r.

Szczegółowe zasady udzielania stypendium poniżej:

https://podkarpackie.edu.pl/index.php/dokumenty-do-pobrania-2

Warunki uzyskania:
• średnia minimum 5,00
• Dochód 1348 zł /osobę w rodzinie za rok poprzedni ( 1528 zł, gdy w domu jest członek rodziny niepełnosprawny)
• Osiągnięcia w zakresie TIK, matematyczno-przyrodnicze, językowe.
• Osiągnięcie wymaganego wyniku ze sprawdzianu zewnętrznego lub egzaminu gimnazjalnego:
o co najmniej 150% łącznie z matematyki i języka obcego ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej (dotyczy uczniów szkół gimnazjalnych)

Koordynator edukacyjnych projektów unijnych dr Beata Kraska

koniec roku odjazdy

4 wystawy w moim mieście

image001Dnia  4 czerwca 2018r. klasa 4 b razem z wychowawczynią  p. Małgorzatą Kwolek spędziła miły dzień pt. Dzień Dziecka w moim mieście! Uczniowie odwiedzili  trzy instytucje kulturalne miasta Sokołów Małopolski . Pierwszą był MGOKSiR  gdzie obejrzeli wystawę prac malarsko-fotograficznych pt. ,,Wiosna w Skansenie”. Następnie odwiedzili Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną, a w niej wystawę malarstwa swojej Wychowawczyni. Continue reading

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr

Pi

  Click to play this Smilebox slideshow

Statystyki

Certyfikaty

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1