Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa  

1W październiku 2017 r. został złożony wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp. ramach rządowego programu: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa; priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.  

Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i nasza szkoła uzyskała dotację w kwocie 15 tyś. złotych (12 tyś. pozyskano z dotacji celowej państwa, a 3 tyś. to  wkład własny organu prowadzącego szkołę).

W ramach programu zakupione będą nowości wydawnicze w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Obok zakupu książek zaplanowano szereg inicjatyw promujących i wspierających rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,  wiele działań wskazujących na współdziałanie szkoły w środowisku lokalnym, w tym z biblioteką publiczną.

Zapraszamy wszystkich nauczycieli, rodziców, uczniów do włączenia się w realizację  zadań zaplanowanych  w ramach programu.

Termin realizacji programu upływa z dniem 31 grudnia 2018r.

M. Pasierb

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
Certyfikaty

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1