Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła uczestniczy po raz drugi w rządowym programie pod nazwą: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

W wyniku złożonego w październiku 2021 roku wniosku szkoła otrzymała w roku 2022 dotację w kwocie 15 tyś. złotych (12 tyś. pozyskano z dotacji celowej państwa, a 3 tyś. to wkład własny organu prowadzącego szkołę) na zakup książek do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp.

W myśl założeń programu, w ramach tej kwoty zakupiono książki będące nowościami wydawniczymi. Dokonując zakupu miano na uwadze wzbogacenie zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Obok zakupu książek zaplanowano szereg inicjatyw o charakterze edukacyjnym, promujących i wspierających rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Podjęto też działania wskazujące na współdziałanie szkoły i biblioteki szkolnej w środowisku lokalnym, w tym z biblioteką publiczną w Sokołowie Małopolskim.

Zapraszamy wszystkich nauczycieli, rodziców, uczniów do włączenia się w realizację zadań zaplanowanych w ramach programu.

Termin realizacji założeń programu upływa z dniem 31 grudnia 2022r.

Małgorzata Pasierb

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
  • Użytkownicy online: 65
  • Odwiedzin dzisiaj: 161
  • Odwiedzin wczoraj: 436
  • Ostatni tydzień: 1936
Certyfikaty

zdrowie

zdrowie

zdrowie

dove

zdrowie

innowacyjna

Szkoła pamięta

Serce i pomoc

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1