Kartka z pamiętnika

Wśród uczniów najmłodszych klas z naszej szkoły nie brakuje talentów literackich. By rozwijać swoje pasje czytelnicze, warto sięgać po książki, nie tylko te będące lekturami, ale i takie, których czytanie daje mnóstwo przyjemności, które rozwijają wyobraźnię.

Continue reading

Zbiórka żywności

Przed każdymi świętami Szkolne Koło Caritas brało udział w zbiórkach żywności dla najuboższych rodzin z naszej parafii. W związku z trwającą pandemią – pomimo gotowości naszych wolontariuszy – nie możemy przeprowadzić akcji w dotychczasowej formie. Mamy jednak na uwadze, że potrzeby są wielkie!

Postanowiliśmy więc zorganizować zbiórkę w szkole i przedszkolu. Bardzo prosimy o włączenie się do niej i wsparcie naszej inicjatywy. Prosimy o podzielenie się żywnością z potrzebującymi.

Wrzucając do koszyka produkty spożywcze (np. ryż, konserwy, makaron, cukier, mąka, słodycze itp.) okazujemy wielkie serce! Pomóżmy innym przeżyć święta w radości!

Produkty spożywcze będziemy zbierać w szkole – przed popiersiem Jana Pawła II i w przedszkolu – przy wejściu – do 26 marca 2021r.

Prosimy o rzeczy o długim okresie przydatności do spożycia.

Liczymy na ofiarność i Wielkie Serce!

Wolontariusze i opiekunowie Szkolnego Koła Caritas

Pasowanie na ucznia klas pierwszych

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klas pierwszych wzięli udział w swojej pierwszej akademii szkolnej, na której złożyli ślubowanie i oficjalnie zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim. Z uwagi na panującą epidemię uroczystości każdej z klas odbyły się w różnym terminie bez udziału rodziców. 
          
 Na pięknie udekorowanych scenach pierwszoklasiści zaprezentowali przygotowany program artystyczny, w trakcie którego recytowali wiersze, a także prezentowali swoje umiejętności wokalne i taneczne. Następnie złożyli uroczyste ślubowanie, po którym Pan Dyrektor dokonał aktu pasowania na ucznia. Uczniowie oprócz pamiątkowego dyplomu otrzymali piękny medal Pamiątka Pasowania 2020.

            Wszystkim uczniom życzymy ogromnego zapału do nauki, wielu radosnych chwil spędzonych w szkole, bardzo dobrych wyników w nauce oraz poznania wielu wspaniałych kolegów.

Wychowawczynie

  Joanna Wójcik
Anna Kowalska
Irena Kula

Szanowni Rodzice

Informujemy, że w związku z decyzją MEiN 18.01.2021r. uczniowie klas I-III wracają do nauki stacjonarnej w szkołach, uczniowie klas starszych uczą się nadal w systemie zdalnym.

Plan zajęć klas I-III nie ulega zmian. Autobus przywozi uczniów do szkoły wg niezmienionego harmonogramu kursów autobusów, natomiast po zajęciach będzie tylko jeden kurs spod szkoły o godzinie 13:45 odwożący dzieci do domów.

Świetlica działa w niezmienionych godzinach 7:00 – 16:15.

Informujemy, że nadal są odwołane zajęciach na basenach dla klas I-III. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji pracy szkoły otrzymają Państwo od wychowawców klas I-III.

Przypominamy, że zgodnie z Wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych:

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
 3. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły przypominamy o konieczności skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa
 6. W miarę możliwości ograniczamy przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

Dyrekcja Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Sokołowie Małopolskim

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr

Statystyki

Certyfikaty

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1