Olimpiada Matematyczna dla Gimnazjalistów!

logo_omgZachęcamy wszystkich gimnazjalistów do wzięcia udziału w zawodach! Od bieżącej edycji OMG każdy FINALISTA zostanie zwolniony z egzaminu gimnazjalnego z matematyki oraz przyjęty do wybranej przez siebie szkoły ponadgimnazjalnej. Do tej pory takie uprawnienia przysługiwały jedynie laureatom OMG. 

Spróbujcie swoich sił! Wasi starsi koledzy – laureaci poprzednich edycji OMG – osiągają dziś dzięki Olimpiadzie wyśmienite wyniki w nauce matematyki w szkole ponadgimnazjalnej. Wielu z nich uzyskało tytuł finalisty lub laureata Olimpiady Matematycznej (OM) – najstarszej olimpiady przedmiotowej w Polsce – oraz reprezentując nasz kraj zwyciężyło w prestiżowych międzynarodowych zawodach matematycznych. Dostali się oni do wybranego liceum, a później także na wymarzony kierunek studiów (niekoniecznie związany bezpośrednio z matematyką) z pominięciem standardowej procedury rekrutacyjnej.

Zawody pierwszego stopnia OMG składają się z dwóch niezależnych części.

  1. Część testowa
  2. Część korespondencyjna

Rozwiązania zadań części korespondencyjnej należy redagować na oddzielnych arkuszach formatu A4, zapisanych jednostronnie. W prawym górnym rogu każdego arkusza powinien się znajdować numer zadania. Jeśli uczeń nie brał udziału w części testowej, powinno to zostać odnotowane na każdym arkuszu pod numerem zadania. W lewym górnym rogu każdego arkusza powinny się znajdować dane uczestnika i szkoły: imię i nazwisko uczestnika, klasa, nazwa szkoły oraz adres szkoły: ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, powiat, województwo. Prosimy, aby przed rozpoczęciem redagowania rozwiązań zapoznać się ze wzorem arkusza, dostępnego w dwóch wersjach:

Dla ucznia, który uczestniczył w części testowej,

Dla ucznia, który nie brał udziału w części testowej.

Rozwiązania zadań konkursowych (wszystkich lub części z nich) należy przekazać szkolnemu koordynatorowi OMG lub przesłać bezpośrednio – listem poleconym – do Komitetu Okręgowego OMG, właściwego terytorialnie dla szkoły, najpóźniej dnia 15 grudnia 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego). Uczestnik przesyłający prace samodzielnie powinien umieścić na kopercie swoje imię i nazwisko oraz dokładne dane szkoły, w tym adres pocztowy placówki, jej numer telefonu oraz adres e-mail, a także nazwy powiatu i województwa, na terenie których znajduje się szkoła.

Zawody drugiego i trzeciego stopnia odbywają się w terminie i miejscu ogłoszonym przez Komitet Główny OMG. Podczas 3 godzin (180 minut) uczestnicy rozwiązują 5 zadań otwartych w warunkach kontrolowanej samodzielności. Rozwiązanie każdego zadania punktowane jest w skali 0, 2, 5 lub 6 punktów, przy czym ocenie podlega przedstawiony tok rozumowania.

W oparciu o wyniki zawodów trzeciego stopnia Komitet Główny OMG ustala listę laureatów, a także kwalifikuje na tygodniowe Obozy Naukowe OMG oraz Czesko-Polsko-Słowackie Zawody Matematyczne Juniorów.

Przydatne linki:

REGULAMIN

OŚWIADCZENIE

Zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia!

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
  • Użytkownicy online: 174
  • Odwiedzin dzisiaj: 113
  • Odwiedzin wczoraj: 311
  • Ostatni tydzień: 1767
Certyfikaty

zdrowie

zdrowie

dove

zdrowie

innowacyjna

Szkoła pamięta

Serce i pomoc

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1