Kompetencje na szóstkę – klasa IVc

image002W tym roku klasa IVc bierze udział w prestiżowym programie organizowanym przez Fundację Uniwersytet Dzieci w roku szkolnym 2017/2018 

pt. „Kompetencje na szóstkę II”.

W ramach pierwszego etapu zrealizowaliśmy lekcję o temacie „Dlaczego czasem lepiej w drużynie?”

Cele lekcji

Główny:Uczeń potrafi wskazać najważniejsze cechy drużyny.

Szczegółowe:
Uczeń:definiuje, co to jest drużyna,

 • tłumaczy, czym drużyna różni się od grupy przypadkowych osób,
 • tworzy projekt we współpracy z innymi,
 • tworzy konstrukcję na podstawie projektu we współpracy z innymi.

Podstawa programowa

„ETYKA
(…) Treści nauczania – wymagania szczegółowe:
1.Poznawanie siebie, dostrzeganie cech indywidualnych własnych i najbliższych osób; (…);
6. Uczestnictwo w grupie, porozumiewanie się z innymi (…);
9. Uzasadnianie opinii, wydawanie sądów, kryteria ocen, między innymi w odniesieniu do zjawisk społecznych na poziomie małej grupy, społeczności szkolnej i społeczności lokalnej.

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO
(…) Treści nauczania – wymagania szczegółowe:
1. Refleksja nad sobą i otoczeniem społecznym. Uczeń:
1) wyjaśnia, w czym wyraża się odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka;
2) podaje przykłady różnorodnych potrzeb człowieka oraz sposoby ich zaspokajania;”

 

Metody pracy

samodzielnego dochodzenia do wiedzy – metoda problemowa, metoda sytuacyjna,

praktyczne – realizacji zadań wytwórczych,

asymilacji wiedzy – pogadanka,

klasyczna metoda problemowa – obserwacja.

Praca w grupie

Zaprojektowanie maszyny

Uczniowie podzieleni na grupy około 3-4 osobowe. Każda z nich otrzymała po jednym arkuszu szarego papieru (najlepiej format A1) oraz kredki. Uczniowie  zaprojektowali maszynę, która nie istnieje, ale której powstanie ułatwiłoby/uprzyjemniłoby życie wielu ludziom.

 

 

Klasa IVc biorąc udział w programie, zrealizuje podstawę programową:

 • rozwinie kompetencje społeczne uczniów (kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość),
 • wykształci umiejętność krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania,
 • zapewni wszechstronny rozwój osobowy i społeczny (komunikacja i współpraca w grupie, nawiązywanie relacji, realizacja wspólnego projektu),
 • rozbudzi i zaspokoi naturalną ciekawość poznawczą.

Kształtowanie kompetencji społecznych uczniów jest obecnie jednym z najważniejszych zadań szkoły. To trudne zadanie wykonamy – przy wykorzystaniu scenariuszy proponowanych przez Fundacje Uniwersytet Dzieci, zrealizujemy atrakcyjne lekcje i zmotywujemy uczniów do rozwoju. To idealny program dla wszystkich nauczycieli, którzy chcą rozwijać potencjał uczniów i ułatwić im naukę, nawiązywanie relacji z innymi i skuteczne komunikowanie się.

informacje_dla_rodzicow_kompetencje_na_szostke_2 

  

dr Beata Kraska-wychowawca

Galeria

image003 image005 image004 image001

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
 • Użytkownicy online: 188
 • Odwiedzin dzisiaj: 4
 • Odwiedzin wczoraj: 72
 • Ostatni tydzień: 1784
Certyfikaty

zdrowie

zdrowie

zdrowie

dove

zdrowie

innowacyjna

Szkoła pamięta

Serce i pomoc

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1