“EDUKACJA WOBEC WYZWAŃ PRZYSZŁOŚCI”

W dniu 31 maja 2022 r. Dyrekcja Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim wzięła udział w II Ogólnopolskim Forum Kadr Doskonalenia Oświaty w Świlczy. Głównym hasłem przewodnim konferencji była Edukacja wobec wyzwań przyszłości.

Forum zorganizowano w ramach współpracy Konsorcjum Wojewódzkich Placówek Doskonalenia Nauczycieli z czterech województw – podkarpackiego,  świętokrzyskiego, małopolskiego
i lubelskiego. W forum wzięło udział kilkuset dyrektorów szkół, nauczycieli i konsultantów, a także przedstawicieli świata biznesu. Celem przedsięwzięcia była aktualizacja wiedzy w zakresie kierunków doskonalenia kadr oświaty istotnych w kontekście wyzwań przyszłości, jak również stworzenie forum dyskusji i wymiany doświadczeń o formach i metodach uczenia się nauczycieli adekwatnych do ich potrzeb oraz potrzeb dzieci/uczniów/nauczycieli, systemu oświaty.

Poruszono problem dalszego doskonalenia kompetencji cyfrowych związanych z ich wykorzystaniem w kształceniu. Chodzi zarówno o nauczycieli, jak i uczniów. Jednak,  jak trafnie dodała organizatorka konferencji Krystyna Wróblewska dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli „sztuczna inteligencja nie jest w stanie wyprzeć nauczyciela z systemu nauczania, bo jego rola jako przewodnika ucznia w skomplikowanym świecie jest nadal znacząca
i taka powinna zostać”.

Wśród wielu cennych wykładów zachęcamy do obejrzenia i wysłuchania jednego z nich.

Wykład “Mózgi, sztuczna inteligencja i edukacja” – prof. dr hab. Włodzisław Duch, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu wygłoszony podczas II Ogólnopolskiego Forum Doskonalenia Kadr Oświaty, 31 maja 2022 roku w Rzeszowie.

                                                                                       dr Beata Kraska wicedyrektor ZSJP2 w Sokołowie Młp.

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
Certyfikaty

zdrowie

dove

zdrowie

innowacyjna

Szkoła pamięta

Serce i pomoc

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1