Wiwat Maj, Trzeci Maj!

W dniu 3 maja 2022 r. odbyły się uroczystości z okazji 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W obchodach wzięli udział uczniowie naszej szkoły, którzy godnie ją reprezentowali w Poczcie Sztandarowym pod okiem pana Bogusława Rybaka. W tym roku, był to bardzo uroczysty dzień dla uczniów, którzy uczęszczają na cotygodniowe zajęcia Orląt i Orląt Starszych prowadzonych przez panią Paulinę Gielarowską oraz pana Łukasza Deca.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą celebrowaną przez ks. Proboszcza Jana Prucnala. W trakcie Mszy Świętej Orlęta dumnie wypowiadały słowa Katechizmu Polskiego Dziecka, a następnie powtarzały słowa Roty Przyrzeczenia za panem Zygmuntem Darochą. Starsze Orlęta przygotowały oprawę liturgii słowa. Po uroczystościach w kościele, nastąpił przemarsz pod pomnik, a tam złożenie Przyrzeczenia przez Strzelców. St. insp. ZS Marek Matuła wręczył odznaczenia i awanse osobom działającym na rzecz rozwoju Jednostki Strzeleckiej, w tym dla Pana Burmistrza Andrzeja Ożoga. Odczytano również awanse i wyróżnienia dla Strzelców i Orląt.

Na zakończenie złożono wiązanki pod pomnikiem. W imieniu Dyrekcji, Nauczycieli i Uczniów wiązankę złożyła pani Wicedyrektor Beata Kraska z uczennicami, natomiast w imieniu Orląt i Rady Rodziców pani Paulina Gielarowska z Orlętami.

W godzinach popołudniowych odbył się Piknik na strzelnicy Partyzant. Dzieci pod opieką rodziców miały możliwość wzięcia udziału w zabawach ruchowych zorganizowanych przez panie prowadzące drużyny Orląt, oddać strzały pod okiem instruktorów oraz posilić się bigosem i kiełbasą.

Paulina Gielarowska

(zdj. Natalia Świerat)

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
Certyfikaty

zdrowie

dove

zdrowie

innowacyjna

Szkoła pamięta

Serce i pomoc

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1