DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

„Język polski jest piękny, ponieważ szeleści jak jesienne liście, skrzypi jak mróz zimową porą, świszczy jak wiosenny wiatr, ale i tak rozgrzewa nas, niczym lato, ortografią i interpunkcją!”

Karolina Błażejczyk

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, obchodzony 21. lutego, to święto ustanowione przez UNESCO w 1999 roku, by promować wielojęzyczność, zachowanie różnorodności językowej oraz podkreślić znaczenie języka ojczystego jako narzędzia komunikacji, tożsamości kulturowej i dziedzictwa. Wybór 21. lutego jako Dnia Języka Ojczystego, nie jest przypadkowy. Nawiązuje bowiem do tragicznych wydarzeń
z 1952 r., kiedy to w Dhace w Bangladeszu, podczas pokojowej demonstracji, zginęło pięciu studentów domagających się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego.

 Głównym celem obchodów tego dnia jest więc zwrócenie uwagi na rolę języka ojczystego
w pielęgnowaniu kultury, tradycji, a także wspomaganie procesu edukacji.

Z okazji tego święta uczniowie klas V a, V b, VI c wzięli udział w zajęciach poświęconych polszczyźnie. Układali zdania z wyrazami sprawiającymi trudności, ćwiczyli sprawność językową oraz dykcję, mierząc się z łamańcami językowymi. Sporym zainteresowaniem społeczności uczniowskiej cieszyła się gazetka tematyczna „Zakochaj się w języku polskim”. Uczniowie, skanując kody QR, poznawali ciekawostki dotyczące języka polskiego, oglądali krótkie filmy o powstaniu polszczyzny, słuchali „wykładów” naszych najwybitniejszych językoznawców. Ponadto, rozwiązując kalambury, krzyżówki, tworząc „węże językowe”, rozwijali kreatywne myślenie. Dzięki przygotowanym plakatom dowiedzieli się
o m. in. najdłuższych i najkrótszych, najśmieszniejszych i „poważnych” słowach, nie używanych we współczesnej komunikacji.

             Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego jest doskonałą okazją do refleksji nad wartością języka, którym posługujemy się na co dzień.  Przypomina o konieczności ochrony i promocji różnorodności językowej, a także prowadzeniu dialogu ponad podziałami. Dbając o język, dbamy o tożsamość narodową.

Anna Koziarz

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
Certyfikaty

zdrowie

dove

zdrowie

innowacyjna

Szkoła pamięta

Serce i pomoc

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1