Informacja

Ze względu na to, iż w dniu dzisiejszym została podjęta decyzja Dyrekcji o zaadoptowaniu dodatkowej sali (mała hala sportowa) na salę lekcyjną, tym samym ulegnie zmianie podział godzin dla wszystkich klas. Zaadoptowanie sali spowoduje częściowe uniknięcie późnego rozpoczynania zajęć lekcyjnych przez klasy.
Zgodnie z obietnicą Dyrektora Szkoły klasy 1-3 będą rozpoczynały lekcje od godziny 8:00.
Prosimy o bieżące monitorowanie wiadomości na stronach szkoły. 

Informacja

Szanowni Rodzice informujemy, że po wakacyjnej przerwie modernizacyjnej strony szkoły wszelkie najważniejsze informacje będą publikowane na bieżąco. Prosimy o monitorowanie wiadomości na stronie szkoły.

W dniu dzisiejszym po pozytywnym zaopiniowaniu podziału godzin przez Radę Pedagogiczną plan lekcji pojawi się na stronie szkoły.  W późniejszym terminie zostanie zamieszczony na dzienniku elektronicznym.

Plan lekcji został dostosowany do aktualnych wytycznych MEN, MZ oraz GIS związanego z unikaniem dużych skupisk w jednym miejscu. Wytyczne zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z: organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.

Obligują Dyrektora szkoły do zmiany organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły.

Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020

Msza święta na zakończenie roku szkolnego będzie celebrowana o godzinie 9:00.

W życiu każdej szkoły są wydarzenia, które pamięta się bardzo długo. Jednym z takich wydarzeń jest uroczystość zakończenia roku szkolnego mszą świętą. Szczególne serdecznie zapraszamy na nią wychowawców oraz pozostałych nauczycieli. Ta wspólna obecność nauczycieli i uczniów podyktowana poczuciem odpowiedzialności i troski o dobre imię szkoły, zaprezentuje godną postawę, zgodną z postępowaniem Naszego Patrona Szkoły Jana Pawła II, człowieka o wielkim sercu, pełnym wiary i miłości, który kochał dzieci i to właśnie im, przez cały swój pontyfikat, powierzał przyszłość Kościoła.

Po mszy świętej uczniowie wracają do domów. Uczniowie dojeżdżający będą odbierani przez rodziców.

Harmonogram odbioru świadectw przez uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołwowie Małopolskim w dniu 26.06.2020 r.

Klasy 1, 2 od 17:00- 18:00

Klasy 3 od 18:00-19:00

Więcej informacji u wychowawców tych klas.

 

W przypadku, gdy rodzic nie może pojawić się w szkole o wyznaczonej godzinie, umawia się indywidualnie z wychowawcą po odbiór świadectwa w dogodnym terminie, nie później niż do 30.06.2020. Wychowawcy nauczania zintegrowanego proszeni są również o rozpoznanie sytuacji odnośnie odbioru świadectw przez rodziców dzieci ze starszych klas, tak by rodzic przychodzący do klasy I-III mógł odebrać świadectwa swoich wszystkich dzieci u jednego wychowawcy.

Chęć odbioru świadectwa, przy okazji rozdania świadectw w klasach młodszych należy zgłosić do wychowawców klas 4 – 7, a wychowawcy przekażą świadectwa wychowawcom nauczania zintegrowanego.

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr

Statystyki

Certyfikaty

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1