Rada Rodziców

Składka na Radę Rodziców

Szanowni Państwo, na zebraniu w dniu 28 października 2017r. składka na Radę Rodziców została ustalona na 20 zł od każdego dziecka. 75% zebranej kwoty zostaje w klasie na potrzeby klasowe,  jest to do dyspozycji trójki klasowej w porozumieniu z wychowawcą. Z wpłaconych pieniędzy będą mogły korzystać dzieci których rodzice uiścili wpłatę. Pozostałe 25% kwoty będzie przekazane na konto RR na potrzeby szkolne. Proszę nie wpłacać pojedynczych składek na konto RR.

Ustalono, że termin wpłacania składek jest do 31.10.2017r.

Rada Rodziców

Zakupy Rady Rodziców

Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim, informuje że w ramach swojej działalności statutowej zakupiła zestaw pomocy naukowych do zajęć rewalidacyjnych dla dzieci z  KLAS I-III Szkoły Podstawowej.   Pomoce te mają pomoc uczniom w przezwyciężaniu trudności w opanowaniu określonych umiejętności. Pomoce te zostały sfinansowane z środków Rady  Rodziców, Continue reading

Zebranie Rady Rodziców w dniu 18.12.2015r.

PLAN ZEBRANIA

1. Lista obecności.
2. Zatwierdzenie zmian w regulaminie.
3. Prowizja z ubezpieczenia na rok 2015/16.
4. Dofinansowanie Dnia Dziecka.
5. Dziennik elektroniczny i sprawa wpisywania tematów zadań  domowych.
6.  Konkurs grantowy Równać Szanse.
7. Sprawy różne.
Continue reading

ZEBRANIE RADY RODZICÓW W DNIU 24.09.2015r.

ZEBRANIE RADY RODZICÓW W DNIU 24.09.2015r.
1. Powitanie i lista obecności.
2. Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców za rok 2014/15 (merytoryczne i finansowe).
3. Wybór nowego Zarządu.
4. Składki na komitet rodzicielski.
5. Sprawy różne. Continue reading

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
  • Użytkownicy online: 188
  • Odwiedzin dzisiaj: 4
  • Odwiedzin wczoraj: 72
  • Ostatni tydzień: 1784
Certyfikaty

zdrowie

zdrowie

zdrowie

dove

zdrowie

innowacyjna

Szkoła pamięta

Serce i pomoc

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1