ZEBRANIE RADY RODZICÓW W DNIU 24.09.2015r.

ZEBRANIE RADY RODZICÓW W DNIU 24.09.2015r.
1. Powitanie i lista obecności.
2. Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców za rok 2014/15 (merytoryczne i finansowe).
3. Wybór nowego Zarządu.
4. Składki na komitet rodzicielski.
5. Sprawy różne.
W zebraniu dzisiejszym wzięło udział 18 osób; byli to przewodniczący trójek klasowych oraz przedstawiciele przedszkola.
Sekretarz i skarbnik przedstawili sprawozdanie merytoryczne i finansowe z ubiegłorocznej działalności Rady Rodziców.
Po przeanalizowaniu sprawozdań Rady Rodziców z działań w roku poprzednim zatwierdziła sprawozdania.
Uznała, że działalność Rady Rodziców była prawidłowa i zgodna z regulaminem i podjętymi uchwałami.
Zarząd Rady Rodziców na rok szkolny 2015/16r.
Przewodniczący- Andrzej Białek
Zastępca- Barbara Wołcz
Skarbnik- Dorota Bartyńska
Sekretarz- Bożena Szabat
Komisja Rewizyjna
– Marzena Konefał
– Regina Pasierb
– Monika Dec
Składka na komitet rodzicielski od każdego rodzica/opiekuna ucznia na rok szkolny 2015/16 wynosi 30 zł. od Rodzica tzn.
za 1 dziecko – 30 zł.
Za dwoje – po 15 zł.
Za troje – po 10 zł. itp.
Przedszkole może ustalić sobie inną wysokość składek.

Składki na ubezpieczenie szkolne:
Szkoła podstawowa i gimnazjum – 29 zł.
Przedszkole – 22 zł.
Pierwsze dziecko płaci 100%, drugie i następne 50%. Ubezpieczenie liczone jest od najstarszego dziecka w rodzinie.
Na zebraniu podjęto uchwałę o rozdzieleniu merytorycznym i finansowym Rad Rodziców przy Przedszkolu Samorządowym i Zespole Szkół im. Jana Pawła II.

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
Certyfikaty

zdrowie

dove

zdrowie

innowacyjna

Szkoła pamięta

Serce i pomoc

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1