Zebranie Rady Rodziców w dniu 18.12.2015r.

PLAN ZEBRANIA

1. Lista obecności.
2. Zatwierdzenie zmian w regulaminie.
3. Prowizja z ubezpieczenia na rok 2015/16.
4. Dofinansowanie Dnia Dziecka.
5. Dziennik elektroniczny i sprawa wpisywania tematów zadań  domowych.
6.  Konkurs grantowy Równać Szanse.
7. Sprawy różne.

Rada Rodziców jednogłośnie  zatwierdziła zmiany w regulaminie polegające na dopisaniu:

  • w rozdz.IV pkt.2, iż pierwsze zebranie, do momentu wyboru nowego Zarządu prowadzi Dyrektor,
  • oraz w rozdz.VII pkt 3, że Rada Rodziców posiada konto internetowe, a do dysponowania i wykonywania operacji finansowych w imieniu Rady upoważniony jest jednoosobowo Skarbnik Zarządu Rady Rodziców.

Powizja z ubezpieczenia w roku 2015/16 wyniosła 1152 zł. i została zaksięgowana no koncie Rady Rodziców.
Decyzję o sposobie i celu jej  wydatkowania Rada podejmie  na zebraniu w styczniu.

11 października 2015 roku w Zespole Szkół im. Jana Pawła II odbył się Piknik Edukacyjny „Młody Nobel”. Impreza mogła się odbyć  dzięki naszym Sponsorom, zaangażowaniu Rady, oraz bezpośredniej pomocy Rodziców – za co IM serdecznie dziękujemy.
W pikniku brała udział młodzież z klas V i VI szkoły podstawowej i młodzież z gimnazjum.
Ponieważ dzieci z klas I-IV nie brały udziału w imprezie, a Rada Rodziców dysponuje jeszcze pieniędzmi pozyskanymi od Sponsorów, proponuje, aby przeznaczyć je na zorganizowanie Dnia Dziecka dla klas I-IV.
Rada otwarta jest na inne propozycje zagospodarowania tych pieniędzy i oczekuje na ewentualne pomysły.

Rada w imieniu Rodziców  wystosowała pismo do Dyrekcji, aby tematy zadań domowych wpisywane były do dziennika elektronicznego. Otrzymaliśmy odpowiedź, iż to bezpośrednio  Nauczyciel  sam decyduje w porozumieniu z Rodzicami, jaka forma pomocy jest potrzebna uczniowi.
W dniu 09.10.2015 roku odbyło się szkolenie zorganizowane przez Radę Rodziców przy Zespole Szkół im Jana Pawła II w Sokołowie Młp, przy udziale Lokalnej Grupy Działania „Eurogalicja” w zakresie pisania wniosków o otrzymanie wsparcia finansowego z programu „Równać Szanse”.
Wniosek napisany przez naszą Radę otrzymał wymaganą ilość punktów, a co za tym idzie,  uzyskał dofinansowanie w kwocie 8.500 zł.
Projekt pt.”Poszukiwacze zaginionych smaków” dotyczy 30 uczniów gimnazjum i będzie trwał od lutego do lipca.
W połowie stycznia zacznie się rekrutacja młodzieży chcącej uczestniczyć w projekcie.
Informacja o zasadach uczestnictwa zostanie podana na stronie szkoły.

 

 

 

Sekretarz
Bożena Szabat

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
  • Użytkownicy online: 188
  • Odwiedzin dzisiaj: 4
  • Odwiedzin wczoraj: 72
  • Ostatni tydzień: 1784
Certyfikaty

zdrowie

zdrowie

zdrowie

dove

zdrowie

innowacyjna

Szkoła pamięta

Serce i pomoc

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1