Zaproszenie do składania ofert

Sokołów Małopolski, dnia 08.08.2016 r.

Zespół Szkół im. Jana Pawła II
36 – 050 Sokołów Małopolski
Tel./ fax. : 17 77 29 039
e-mail: zsjp2sokolowmlp@wp.pl

Dot.: zamówienia w trybie zapytania o cenę

Zaproszenie do składania ofert
[zapytanie o cenę]

W imieniu Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim
(„Zamawiającego”) zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę artykułów spożywczych na potrzeby stołówek Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim od dnia 01.09.2016 do dnia 31.07.2017r.

Zamawiający informuje jednocześnie, że Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę
i nie może jej zmienić po złożeniu oferty z zastrzeżeniem art. 91 ust 5 i 6. Negocjacje ceny nie będą prowadzone.

Oferta winna być złożona do dnia 17.08.2016 roku do godz. 10.00 osobiście
w siedzibie Zamawiającego (sekretariacie) lub drogą pocztową – Zespół Szkół im Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim, 36-050 Sokołów Małopolski,
ul. Lubelska 41

Załącznik:
Specyfikacja2016r

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
Certyfikaty

zdrowie

dove

zdrowie

innowacyjna

Szkoła pamięta

Serce i pomoc

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1