Zajęcia profilaktyczne w naszej szkole

image005W dniach 24-04-2015, 29-04-2015 oraz 30-04-2015 w Zespole Szkół im Jana Pawła II w Sokołowie Młp. pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie – Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie przeprowadzili cykl zajęć profilaktycznych dla uczniów V i VI klas szkoły podstawowej.

Tematy zajęć:

Klasy V – „Przemoc w szkole – jak sobie z nią radzić, sposoby rozwiązywania konfliktów”

Klasy VI – „Asertywność – sposoby komunikacji w grupie”

Metody zastosowane podczas zajęć to: dyskusja, mini-wykład, burza mózgów, praca w grupach, prezentacja filmu.

Podczas zajęć uczniowie klas V poznawali terminy przemocy i agresji, analizowali przyczyny ich występowania, a także uczyli się sposobów radzenia sobie z agresją oraz sposobami zapobiegania jej. Pracowali metodą „burzy mózgów”, w grupach, a także uczestniczyli w dyskusji nt. bezpiecznych sposobów rozładowania złości. Zaprezentowany został film pt. „Historia Magdy”. Po obejrzeniu filmu, uczniowie odnieśli się do sytuacji, które miały miejsce w filmie oraz omówili i przedyskutowali wraz z pracownikami Ośrodka historię bohaterki, która w filmie doświadczała przemocy psychicznej, fizycznej ze strony rówieśników a także cyberprzemocy. Uświadomiono również uczniom, że stosowanie przemocy rówieśniczej oraz cyberprzemocy może mieć konsekwencje prawne.

Uczniowie klas VI poznali termin asertywność, a także rodzaje zachowań człowieka: ulegle, agresywne, asertywne. Pracowali metodą „burzy mózgów”, w grupach, uczestniczyli w dyskusji a także odgrywali scenki mające na celu naukę zachowań asertywnych.

Uczestnicy zajęć, podczas dyskusji, mieli możliwość podzielenia się uwagami na temat omawianej problematyki a także opowiedzenia o własnych doświadczeniach dotyczących omawianych zagadnień.

Głównym celem przeprowadzonych przez pracowników OIK spotkań z młodzieżą było przede wszystkim zapoznanie uczniów z nowymi pojęciami i definicjami, ukazanie właściwych metod postępowania oraz reagowania w różnych sytuacjach życiowych zarówno w domu, jaki i szkole, kształtowanie właściwych postaw oraz skłonienie do refleksji nad własnym postępowaniem.

Zajęcia zostały przygotowane i przeprowadzone w związku z realizacją „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie” na lata 2011 – 2020 r.

Galeria

image012 image011 image013 image010

 image009 image008 image007 image006

image004 image003 image002 image001

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
Certyfikaty

zdrowie

dove

zdrowie

innowacyjna

Szkoła pamięta

Serce i pomoc

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1