Stypendium

Szanowni Rodzice, nabór wniosków o przyznanie stypendium w wysokości 4000 zł w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019 planuje się przeprowadzić we wrześniu 2018 r.

Szczegółowe zasady udzielania stypendium poniżej:

https://podkarpackie.edu.pl/index.php/dokumenty-do-pobrania-2

Warunki uzyskania:
• średnia minimum 5,00
• Dochód 1348 zł /osobę w rodzinie za rok poprzedni ( 1528 zł, gdy w domu jest członek rodziny niepełnosprawny)
• Osiągnięcia w zakresie TIK, matematyczno-przyrodnicze, językowe.
• Osiągnięcie wymaganego wyniku ze sprawdzianu zewnętrznego lub egzaminu gimnazjalnego:
o co najmniej 150% łącznie z matematyki i języka obcego ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej (dotyczy uczniów szkół gimnazjalnych)

Koordynator edukacyjnych projektów unijnych dr Beata Kraska

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
Certyfikaty

zdrowie

dove

zdrowie

innowacyjna

Szkoła pamięta

Serce i pomoc

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1