“Nie zagubić talentu”

Drodzy Rodzice, informujemy, że prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie stypendiów oraz nagród pieniężnych w ramach Programu i szczegółowych warunków wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”.

Szczegółowe informacje oraz formularze dotyczące programu dostępne są poniżej:

http://www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl/index.php/stypendia-dla-uczniow-program-nie-zagubic-talentu/283-nabor-wnioskow-w-programie-nie-zagubic-talentu-2018-rok
Wnioski składają rodzice lub pełnoletni uczniowie. Tylko dla zespołu artystycznego lub zespołu osób, składa dyrektor placówki.

Miejsce składania wniosków:

Wnioski wypełnione komputerowo wraz z załącznikami należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek od 7.30 – 18.00, wtorek – piątek od 7.30 – 15.30 lub listownie wysyłając na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Edukacji, Nauki i Sportu, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów z dopiskiem Program Nie zagubić talentu. W przypadku listownego składania wniosku decyduje data nadania przesyłki. Wnioski złożone po terminie prowadzenia naboru pozostawia się bez rozpatrzenia.
Termin składania wniosków upływa dnia 31 lipca 2018 r.

Uprawniony do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe jest uczeń:
1. Szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej, położonej na terenie województwa podkarpackiego, posiadający wybitne i udokumentowane osiągnięcia edukacyjne za bieżący
rok szkolny, na szczeblu co najmniej wojewódzkim.
2. O stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe może ubiegać się również uczeń szkoły podstawowej, nie wcześniej niż po ukończeniu VI klasy.
2. Uprawniony do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe jest uczeń, który w bieżącym roku szkolnym spełnił łącznie wszystkie poniższe warunki:
1) posiada wybitne osiągnięcia edukacyjne,
2) uzyskał średnią ocen z wszystkich zajęć edukacyjnych, co najmniej:
a) 5,20 – w przypadku uczniów szkół gimnazjalnych,
b) 4,80 – w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
c) 5,20 – w przypadku uczniów szkół podstawowych,
3) uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
4) nie pobiera innego stypendium za osiągnięcia edukacyjne.
Koordynator edukacyjnych projektów unijnych dr Beata Kraska

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
  • Użytkownicy online: 57
  • Odwiedzin dzisiaj: 120
  • Odwiedzin wczoraj: 311
  • Ostatni tydzień: 1568
Certyfikaty

zdrowie

zdrowie

dove

zdrowie

innowacyjna

Szkoła pamięta

Serce i pomoc

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1