Przygotowania do powrotu uczniów do szkół

Szanowni Rodzice,

na bieżąco śledzimy pojawiąjące się w mediach wiadomości związane z planowanym powrotem uczniów klas I-III . Cały czas są prowadzone rozmowy w tym zakresie z Ministrem Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Radą Konsultacyjną ds. bezpieczeństwa w edukacji, Głównym Inspektorem Sanitarnym, czy też Ministerstwem Zdrowia.  Trwają przygotowania do ewentualnego powrotu najmłodszych uczniów do szkół.  O ostatecznej decyzji MEN będziemy Państwa informować.

Ponadto informujemy, że zbliża się koniec półrocza. W związku z załącznikiem nr 2 do Rocznego planu Pracy Szkoły Podstawowej przypominamy, że 28.01.2021 r. odbędzie się konferencja klasyfikacyjna.

Zgodnie z zapisem statutu, na 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele ustalają i wpisują do dziennika lekcyjnego oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, a wychowawca klasy ocenę klasyfikacyjną zachowania.

Dyrekcja Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Sokołowie Małopolskim

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
  • Użytkownicy online: 173
  • Odwiedzin dzisiaj: 107
  • Odwiedzin wczoraj: 311
  • Ostatni tydzień: 1761
Certyfikaty

zdrowie

zdrowie

dove

zdrowie

innowacyjna

Szkoła pamięta

Serce i pomoc

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1