Szanowni Rodzice

Informujemy, że w związku z decyzją MEiN 18.01.2021r. uczniowie klas I-III wracają do nauki stacjonarnej w szkołach, uczniowie klas starszych uczą się nadal w systemie zdalnym.

Plan zajęć klas I-III nie ulega zmian. Autobus przywozi uczniów do szkoły wg niezmienionego harmonogramu kursów autobusów, natomiast po zajęciach będzie tylko jeden kurs spod szkoły o godzinie 13:45 odwożący dzieci do domów.

Świetlica działa w niezmienionych godzinach 7:00 – 16:15.

Informujemy, że nadal są odwołane zajęciach na basenach dla klas I-III. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji pracy szkoły otrzymają Państwo od wychowawców klas I-III.

Przypominamy, że zgodnie z Wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych:

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
 3. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły przypominamy o konieczności skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa
 6. W miarę możliwości ograniczamy przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

Dyrekcja Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Sokołowie Małopolskim

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
Certyfikaty

zdrowie

dove

zdrowie

innowacyjna

Szkoła pamięta

Serce i pomoc

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1