Program: „ Skrzydła na co dzień”

Program: „ Skrzydła na co dzień” służy finansowemu i rozwojowemu wsparciu dzieci i młodzieży, których edukacja jest zagrożona przez trudną sytuację materialną, oraz tych, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji losowej. Proponuje on objęcie opieki finansowej nad dzieckiem przez firmy i osoby prywatne, które poprzez deklaracje zobowiążą się do wsparcia finansowego ucznia przez okres przynajmniej jednego semestru szkolnego.

Program „ Skrzydła”, który powstał z przesłania Jana Pawła II o potrzebie przychodzenia z pomocą dziecku, realizowany jest na terenie Diecezji Rzeszowskiej od roku szk. 2005/2006. Od początku jego trwania opieką zostało objętych bardzo dużo dzieci, a liczba  dzieci oczekujących ciągle wzrasta.

Otrzymana pomoc finansowa od Darczyńców zabezpiecza podstawowe potrzeby szkolne (odzież, obuwie, podręczniki i przybory szkolne, odżywianie, bilety miesięczne, korepetycje, wycieczki szkolne itp…)

Uczniowie potrzebujący wsparcia są zgłaszani przez dyrektorów, nauczycieli, pedagogów, katechetów, opiekunów SKC …

              Z wyżej wymienionego Programu od 2010 r korzystają również  uczniowie naszej szkoły.( ok 20 osób ). Są oni „anonimowi”. Wszelką dokumentację prowadzi od początku niżej podpisana, a z Programem Skrzydła, zapoznała się na spotkaniu formacyjnym PZC uczestnicząc jako opiekun SKC.

Uczniowie oraz rodzice, czy opiekunowie są niezmiernie wdzięczni za okazywaną im pomoc, za wrażliwość i dobroć serca.

Wszystkich zainteresowanych do wsparcia tak pięknego dzieła jakim jest Program Skrzydła odsyłam do kontaktu z Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Sabina Woś

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
Certyfikaty

zdrowie

dove

zdrowie

innowacyjna

Szkoła pamięta

Serce i pomoc

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1