Podróże małe i duże

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2023/24 w klasach  4a i 4c w Zespole Szkół im. Jana Pawła II                w Sokołowie Młp. realizowany był Międzynarodowy Projekt,, Podróże małe i duże” pod patronatem MEN. Uczestniczyło w nim 40 uczniów.

Do realizacji wybrany został  moduł,, Wehikuł warszawski”.

 Cele projektu zakładały miedzy innymi:

− Poznanie wybranych miast w Polsce , ich piękna, różnorodności, kultury i tradycji;
− Uwrażliwienie na piękno środowiska przyrodniczego, dostrzeżenie piękna odwiedzanych miejsc.
− Poznanie najważniejszych zabytków, zwyczajów, wydarzeń i postaci związanych  z historią  Warszawy ;
− Pogłębianie wiedzy o stolicy Polski
− Zdobycie umiejętności poszukiwania wiadomości w różnych źródłach informacji
− Rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania.

Naszą pracę rozpoczęliśmy od zapoznania uczniów z położeniem geograficznym Warszawy, omówienia funkcji miasta jako stolicy ,aby przejść do zapoznania z legendami warszawskimi:,, Wars i Sawa”,,, O warszawskiej Syrence”, ,, Bazyliszek”. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę dotyczącą podań, legend, świata przedstawionego, wydarzeń fantastycznych. Tworzyli ilustracje do poznanych legend.

Duże wyzwanie stanowiły próby wykonania książeczki o legendach warszawskich z własnymi ilustracjami a także samodzielne redagowanie legendy o wybranym przez uczniów zabytku lub miejscu stolicy.

Pracując w grupach kilkuosobowych uczniowie wykonywali lapbooki dotyczące zabytków Warszawy ( tych znanych, ale przede wszystkim nieznanych). Sporym zainteresowaniem cieszył się temat ,, Kulinarna Warszawa”.

Uczestnicy bardzo chętnie i z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w tworzeniu prezentacji dotyczącej parków stolicy .Członkowie poszczególnych grup prezentowali na forum klasy przygotowane prace.

Uczniów zaskoczył temat związany z muzyką. Do tej pory nie wiedzieli nic na temat Teatru Narodowego, opery, S. Moniuszki i innych wielkich kompozytorów. Tym chętniej wysłuchali fragmentu opery pt,, Straszny dwór”. W dużym skupieniu słuchali muzyki F. Chopina. Wypowiadając się na temat wysłuchanych utworów muzycznych, zwrócili uwagę nie tylko na jej piękno. Porównywali te wysłuchane utwory z tymi , jakich słuchają najczęściej.

            Realizacja projektu w dużym stopniu przyczyniła się do poszerzenia wiadomości uczestników. Jednak bardzo ważna okazała się potrzeba pobudzania  ich  aktywności . Uczniowie przystąpili do realizacji projektu  z małym zaangażowaniem. Podczas jego realizacji  w klasach wytworzyła się atmosfera sprzyjająca współpracy i zaangażowaniu uczniów.

Sławomira Winiarska

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
  • Użytkownicy online: 0
  • Odwiedzin dzisiaj: 56
  • Odwiedzin wczoraj: 89
  • Ostatni tydzień: 558
Certyfikaty

wojsko

zdrowie

zdrowie

zdrowie

dove

zdrowie

innowacyjna

Szkoła pamięta

Serce i pomoc

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1