„Nolens volens, czyli podróże w czasie i przestrzeni z łaciną w tle”

            Innowacja pedagogiczna „Nolens volens, czyli podróże w czasie i przestrzeni z łaciną w tle” była realizowana w roku szkolnym 2023/ 2024 w klasach V c i VI c. W ramach tej innowacji, której inspiracją stanowiły słowa A. Momgiliano mówiące o tym, że: ,,Ślady antycznej przeszłości obecne w naszej kulturze, języku, pomnikach czy instytucjach są tak wyraźne, że zmuszają nas do studiowania ich, byśmy mogli zrozumieć ważną część nas samych”,  uczniowie  poznali: podstawowe słowa i zwroty w języku łacińskim, elementy filozofii starożytnej, wybitne postacie antycznej kultury, najważniejsze zabytki świata starożytnego, wybrane mity greckie. Dowiedzieli się również, w jakich tekstach kultury można odnaleźć inspiracje antykiem.

            Podjęte działania miały sprawić, by młody człowiek dostrzegł uniwersalizm dziedzictwa antyku oraz zauważył jego wpływ na współczesną kulturę. Uczniowie mogli rozwijać swoje zainteresowania
i kreatywność, samodzielnie dokonywać wyborów tekstów, doskonalić technikę czytania.

            W trakcie działań innowacyjnych wykorzystane były następujące  metody i formy pracy: grywalizacja, ćwiczenia interaktywne, prezentacja multimedialna, praca w grupach, przekład intersemiotyczny, prowadzenie dyskusji według określonych reguł, zajęcia praktyczne.

            Udział w projekcie pozwolił piąto – i szóstoklasistom zrozumieć, że poznanie dorobku kulturalnego antyku, jest wspaniałą intelektualną przygodą. Ponadto uczniowie uznali, że zaproponowane działania edukacyjne mogą wykorzystać w pracy na innych przedmiotach, m. in. historii, geografii, plastyce, matematyce, czy na zajęciach z języków obcych.

Anna Koziarz

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
  • Użytkownicy online: 0
  • Odwiedzin dzisiaj: 51
  • Odwiedzin wczoraj: 89
  • Ostatni tydzień: 553
Certyfikaty

wojsko

zdrowie

zdrowie

zdrowie

dove

zdrowie

innowacyjna

Szkoła pamięta

Serce i pomoc

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1