„Młodzieżowa Akademia Bezpieczeństwa” w naszej szkole

image001Już po raz czwarty została zorganizowana Kampania Edukacyjna „Młodzieżowa Akademia Bezpieczeństwa”, która jest skierowana do uczniów szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców z województwa podkarpackiego.

Celem Kampanii jest propagowanie wśród młodych ludzi idei niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia oraz podnoszenia wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Fundacja Generator Inspiracji wraz z Kołem Naukowym Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, a realizowana jest w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PROJEKTOR-wolontariat studencki”.

Tegoroczna edycja uzyskała poparcie ważnych instytucji publicznych co ogromnie cieszy, a także utwierdza w przekonaniu, że to działanie jest doceniane i aprobowane.

Wielkim wyróżnieniem jest objęcie nad nią Patronatu Honorowego przez Ministra Edukacji Narodowej.

Współpracujemy również z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, która wspiera nasze działania merytorycznie, dzięki czemu wolontariusze mogą dowiedzieć się i zobaczyć funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego w praktyce, na własnym terenie.

Z roku na rok Kampania cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Wśród szkół i uczniów wzrasta zainteresowanie pierwszą pomocą i bezpieczeństwem. „Pierwsza edycja to był taki eksperyment, sam nie wiedziałem czy będzie to sukces, czy będą efekty jakich się spodziewamy. Pierwsza edycja była takim „boom”, przyniosła duży sukces.” – mówi Łukasz Szczepaniak, wolontariusz, który jest związany z Kampanią od jej powstania. W tej edycji bierze udział 11 gimnazjów, a zgłosiło się do niej dwa razy więcej placówek. „Kampania MAB przynosi wiele korzyści naszym uczniom. Przykładem może być sytuacja skręcenia nogi przez jedną z uczennic. Uczniowie, którzy brali udział w MAB sami udzielili jej pierwszej pomocy. I zrobili to tak dobrze, że ratownicy medyczni, którzy przyjechali do wezwania stwierdzili, że sami lepiej by tego nie zrobili.” – pisze nauczyciel szkoły, która uczestniczyła już w Kampanii. Wynika z tego, że to działanie jest potrzebne, a także spodobało się szkołom i uczniom, gdyż chętnie do niego się zgłaszają. Każda szkoła wytypuje do 15 uczniów klas 1-3 gimnazjum, którzy odbędą zajęcia z wolontariuszami.

Kampania składa się z 2 etapów, pierwszy z nich obejmuje 4 spotkania w szkołach. Podczas zajęć wolontariusze przekazują wiedzę z pierwszej pomocy, a także uczą praktycznie jak wykonywać poszczególne działania. „Robimy to co lubi, czym się interesujemy, co chcemy pogłębiać, co jest też naszą pasją. Więc czy jest coś lepszego niż spędzanie wolnego czasu, robiąc coś czym się interesujemy?” – stwierdza Marta – wolontariuszka. Wolontariuszami w Kampanii są studenci
i absolwenci ratownictwa medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. W tegorocznej edycji bierze udział 44 wolontariuszy. Jak sami wielokrotnie wspominają jest to dla nich możliwość, nie tylko prowadzenia zajęć z tematyki, którą się interesują, ale także dzięki temu poznają różne osoby, które tak jak oni łączy wspólne zainteresowanie. „Wiem, że podczas udziału w kampanii mogę podzielić się z innymi swoją wiedzą oraz sama wiele się nauczyć. Do każdych zajęć trzeba się przygotować, ułożyć plan jak zajęcia powinny wyglądać więc MAB jest dodatkową motywacją do samokształcenia. Zajęcia prowadzone w szkołach dają zarówno prowadzącym jak i uczestnikom wiele radości. Przede wszystkim zdobywamy jakże cenne doświadczenie w pracy z młodzieżą” – pisze w formularzu zgłoszeniowym dla wolontariuszy Kaśka.  Gimnazjaliści podczas zajęć dowiedzą się m.in. czym jest pierwsza pomoc, w jakich przypadkach i jak się jej udziela, będą mogli ćwiczyć na specjalnym sprzęcie – fantomach, automatycznym defibrylatorze zewnętrznym AED, a także dowiedzą się podstawowych informacji nt. systemu ratownictwa medycznego ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego.

Drugim etapem będą Międzyszkolne Zawody Pierwszej Pomocy podczas, których reprezentanci szkół będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce. W trakcie zawodów będą musieli rozwiązać test z pierwszej pomocy, a także udzielić pomocy w pozorowanych scenkach.

Po raz pierwszy, po skończonych zajęciach w szkołach, uczestnicy Kampanii sami wcielą się w rolę nauczycieli pierwszej pomocy i przeprowadzą szkolenia z pierwszej pomocy wśród swoich kolegów
i koleżanek w szkole. ”To dla nich będzie taka motywacja, będą mogli pokazać siebie, że to oni są tymi bohaterami, którzy się nauczyli, którzy potrafią i przekazują tą wiedzę dalej.” – dodaje Marta.

 

Przed nami wiele pracy, mamy nadzieję, że zarówno uczniowie jak i wolontariusze po raz kolejny wyniosą z uczestnictwa w tym przedsięwzięciu wiele doświadczenia, nie tylko z pierwszej pomocy, ale także życiowego.

Już po raz czwarty została zorganizowana Kampania Edukacyjna „Młodzieżowa Akademia Bezpieczeństwa”, która jest skierowana do uczniów szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców z województwa podkarpackiego.

Celem Kampanii jest propagowanie wśród młodych ludzi idei niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia oraz podnoszenia wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Fundacja Generator Inspiracji wraz z Kołem Naukowym Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, a realizowana jest w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PROJEKTOR-wolontariat studencki”.

Tegoroczna edycja uzyskała poparcie ważnych instytucji publicznych co ogromnie cieszy, a także utwierdza w przekonaniu, że to działanie jest doceniane i aprobowane.

Wielkim wyróżnieniem jest objęcie nad nią Patronatu Honorowego przez Ministra Edukacji Narodowej.

Współpracujemy również z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, która wspiera nasze działania merytorycznie, dzięki czemu wolontariusze mogą dowiedzieć się i zobaczyć funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego w praktyce, na własnym terenie.

Z roku na rok Kampania cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Wśród szkół i uczniów wzrasta zainteresowanie pierwszą pomocą i bezpieczeństwem. „Pierwsza edycja to był taki eksperyment, sam nie wiedziałem czy będzie to sukces, czy będą efekty jakich się spodziewamy. Pierwsza edycja była takim „boom”, przyniosła duży sukces.” – mówi Łukasz Szczepaniak, wolontariusz, który jest związany z Kampanią od jej powstania. W tej edycji bierze udział 11 gimnazjów, a zgłosiło się do niej dwa razy więcej placówek. „Kampania MAB przynosi wiele korzyści naszym uczniom. Przykładem może być sytuacja skręcenia nogi przez jedną z uczennic. Uczniowie, którzy brali udział w MAB sami udzielili jej pierwszej pomocy. I zrobili to tak dobrze, że ratownicy medyczni, którzy przyjechali do wezwania stwierdzili, że sami lepiej by tego nie zrobili.” – pisze nauczyciel szkoły, która uczestniczyła już w Kampanii. Wynika z tego, że to działanie jest potrzebne, a także spodobało się szkołom i uczniom, gdyż chętnie do niego się zgłaszają. Każda szkoła wytypuje do 15 uczniów klas 1-3 gimnazjum, którzy odbędą zajęcia z wolontariuszami.

Kampania składa się z 2 etapów, pierwszy z nich obejmuje 4 spotkania w szkołach. Podczas zajęć wolontariusze przekazują wiedzę z pierwszej pomocy, a także uczą praktycznie jak wykonywać poszczególne działania. „Robimy to co lubi, czym się interesujemy, co chcemy pogłębiać, co jest też naszą pasją. Więc czy jest coś lepszego niż spędzanie wolnego czasu, robiąc coś czym się interesujemy?” – stwierdza Marta – wolontariuszka. Wolontariuszami w Kampanii są studenci
i absolwenci ratownictwa medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. W tegorocznej edycji bierze udział 44 wolontariuszy. Jak sami wielokrotnie wspominają jest to dla nich możliwość, nie tylko prowadzenia zajęć z tematyki, którą się interesują, ale także dzięki temu poznają różne osoby, które tak jak oni łączy wspólne zainteresowanie. „Wiem, że podczas udziału w kampanii mogę podzielić się z innymi swoją wiedzą oraz sama wiele się nauczyć. Do każdych zajęć trzeba się przygotować, ułożyć plan jak zajęcia powinny wyglądać więc MAB jest dodatkową motywacją do samokształcenia. Zajęcia prowadzone w szkołach dają zarówno prowadzącym jak i uczestnikom wiele radości. Przede wszystkim zdobywamy jakże cenne doświadczenie w pracy z młodzieżą” – pisze w formularzu zgłoszeniowym dla wolontariuszy Kaśka.  Gimnazjaliści podczas zajęć dowiedzą się m.in. czym jest pierwsza pomoc, w jakich przypadkach i jak się jej udziela, będą mogli ćwiczyć na specjalnym sprzęcie – fantomach, automatycznym defibrylatorze zewnętrznym AED, a także dowiedzą się podstawowych informacji nt. systemu ratownictwa medycznego ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego.

Drugim etapem będą Międzyszkolne Zawody Pierwszej Pomocy podczas, których reprezentanci szkół będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce. W trakcie zawodów będą musieli rozwiązać test z pierwszej pomocy, a także udzielić pomocy w pozorowanych scenkach.

Po raz pierwszy, po skończonych zajęciach w szkołach, uczestnicy Kampanii sami wcielą się w rolę nauczycieli pierwszej pomocy i przeprowadzą szkolenia z pierwszej pomocy wśród swoich kolegów
i koleżanek w szkole. ”To dla nich będzie taka motywacja, będą mogli pokazać siebie, że to oni są tymi bohaterami, którzy się nauczyli, którzy potrafią i przekazują tą wiedzę dalej.” – dodaje Marta.

 

Przed nami wiele pracy, mamy nadzieję, że zarówno uczniowie jak i wolontariusze po raz kolejny wyniosą z uczestnictwa w tym przedsięwzięciu wiele doświadczenia, nie tylko z pierwszej pomocy, ale także życiowego.

GALERIA

image002 image004 image003 image006

image005 image008 image009 image007

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
Certyfikaty

zdrowie

dove

zdrowie

innowacyjna

Szkoła pamięta

Serce i pomoc

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1