,,Jan Paweł II – w sercu i pamięci”

JP konkursIV Wojewódzki Konkurs Twórczości Plastycznej oraz Grafiki Komputerowej dla Dzieci i Młodzieży pt.: ,,Jan Paweł II – w sercu i pamięci”

 

pod patronatem:

 • Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp.
 • Pana Andrzeja Ożoga; oraz
 • Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej

Nadrzędnym celem konkursu jest:

 • Pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu, działalności, twórczości i osobowości papieża Jana Pawła II.
 • Odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu  i działalności Jana Pawła II.
 • Rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży  w technikach tradycyjnych i komputerowych.
 • Prezentacja i popularyzacja twórczości dzieci i młodzieży oraz czynny wysiłek w celu kształtowania  talentów.

!!! Temat przewodni tegorocznego konkursu brzmi:

,,Bądźcie świadkami miłosierdzia!”

 •  Zadaniem każdego uczestnika Konkursu jest przedstawić ilustrację ukazującą miłosierdzie w praktyce życia.
  Ilustracja ma odpowiedzieć na wołanie o miłosierdzie jakiego potrzebują ludzie na całym świecie – tam gdzie panuje nienawiść, chęć odwetu, brak szacunku dla życia  i godności człowieka,  gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych – ma przedstawić miłosierdzie, które koi ludzkie umysły i serca oraz rodzi pokój, miłość  i daje nadzieję, a wszelka niesprawiedliwość znajduje kres w blasku prawdy.
 • Innym motywem może być interpretacja artystyczna dwóch obrazów: pierwszy przedstawia Obraz Jezusa Miłosiernego– ,,Jezu, ufam Tobie (pierwszy obraz namalował Eugeniusz Kazimirowski w 1934, jednak bardziej znaną wersją jest obraz Adolfa Hyły z 1944 r.); drugi  ,,Powrót syna marnotrawnego” Rembrandta ( lata 60. XVII wieku).

 

 Regulamin konkursu plastycznego

 

 1. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci przedszkolne, uczniów klas I-III oraz IV-VI szkoły podstawowej oraz klas I-III gimnazjum z województwa podkarpackiego.

 

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest indywidualne wykonanie jednej pracy.

 

 1. Technika wykonania prac plastycznych dowolna (płaska – malarska, rysunkowa), format prac A3; prace wykonane grafiką komputerową – format A4 ,wydrukowane.

 

 1. Prace podpisane na odwrocie powinny zawierać: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek-klasę, adres placówki / mile widziany adres mailowy/, telefon kontaktowy oraz imię i nazwisko  nauczyciela – opiekuna.

 

 1. Prace rolowane, składane, nie podpisane  nie będą brane pod uwagę.

 

 1. Prosimy o przesłanie maksymalnie 10 prac (można zgłosić: 10 prac tradycyjnymi technikami plastycznymi oraz 10 komputerowymi) z każdej placówki do dnia
  16 maja 2016 r. na adres:

              Zespół Szkół im. Jana Pawła II, ul. Lubelska 41, 36-050 Sokołów Młp.
lub przekazanie ich osobiście do sekretariatu Szkoły.

 1. Nadesłane prace staną się własnością organizatorów i nie będą zwracane autorom. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji prac bez honorariów autorskich oraz zamieszczenia ich na stronie internetowej Szkoły.Ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów, nagród i wyróżnień laureatom
 2. będzie miało miejsce 30 maja 2016 r. o godzinie 1200 . Informacja o miejscu i terminie uroczystości będzie przekazana laureatom konkursu telefonicznie.Nagrody i wyróżnienia nie odebrane w tym terminie będą czekały na odbiór do połowy czerwca 2016r. w sekretariacie szkoły lub mogą być wysłane na koszt odbiorcy, po telefonicznym zgłoszeniu.
 3.  Wydarzenie to zostanie uświetnione wystawą prac laureatów i uczestników konkursu. Informacje dotyczące konkursu oraz lista laureatów zostaną umieszczone na stronie internetowej www.zsjp2sokolowmlp.pl
 4.  Bliższych informacji udziela: Małgorzata Kwolek– koordynator konkursu,  tel. 17-7729039 lub 663520496.SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!! – JUŻ UDZIAŁEM W KONKURSIE PAMIĘTAMY, O NASZYM UKOCHANYM ŚW. JANIE PAWLE II-

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
Certyfikaty

zdrowie

dove

zdrowie

innowacyjna

Szkoła pamięta

Serce i pomoc

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1