Informacja dla rodziców

Biorąc pod uwagę dobro dziecka dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim informuje że, w czasie zimowej przerwy świątecznej tj. 22, 23, 29, 30 grudnia 2014 roku jest możliwość zorganizowania zajęć opiekuńczo wychowawczych dla dzieci, które są zapisane na świetlicę szkolną ze względu na pracujących rodziców. Informuje również, że zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 ze zm.) – § 5 ust. 1, § 6, § 6a; oraz ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19) – art. 42 ust. 1, ust. 2, art. 42c ust. 1, art. 64 ust. 1; w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych to 2 i 5 stycznia 2015 roku. W tych dniach nauczyciele pełnią dyżury na świetlicy szkolnej dla dzieci, które są zapisane na świetlicę szkolną, a ich rodzice pracują i nie mogą w tym czasie zapewnić im opieki. Rodziców proszę o zapisanie dzieci do dnia 17 grudnia 2014 roku. W dniu 18 grudnia zostanie wywieszona lista dyżurów nauczycieli. Czas pracy świetlicy uzależniony jest od tego z jakiej klasy jest dziecko, ile godzin przebywa w danym dniu, kiedy są lekcje i czy jest zapisane do świetlicy.

Z poważaniem dyrektor Wiesław Sondej

 

 

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
Certyfikaty

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1