plakat

Sukcesy plastyczno-literackie w Konkursie Wojewódzkim  ,,Jubileusz 100-lecia Niepodległej”

image00122 maja 2018r. uczniowie naszej Szkoły uczestniczyli w uroczystości rozstrzygnięcia i podsumowania konkursu plastyczno – literackiego pt. Wiosenne Zmagania Artystyczne 2018,  w tym roku pod hasłem: ,,Jubileusz 100-lecia Niepodległej”. Wraz z opiekunem  p. Małgorzata Kwolek  nasi Laureaci wysłuchali programu słowno-muzycznego, obejrzeli  wystawę prac oraz otrzymali nagrody  i wyróżnienia. Continue reading

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa  

1W październiku 2017 r. został złożony wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp. ramach rządowego programu: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa; priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.   Continue reading

Zapisy do świetlicy szkolnej

Zapisy uczniów na rok szkolny 2018/2019,  na świetlicę szkolną odbywają się wg nowego Statutu Szkoły a w nim pisze:

,, Postanowienia ogólne

1.    Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci szkoły podstawowej I-VIII na podstawie ustaleń szkolnej komisji rekrutacyjnej w skład której wchodzą: Pedagog, Koordynator świetlicy/Lider Zespołu ds. opieki świetlicowej.

2.    Przyjmowane są dzieci:

1)    obojga rodziców pracujących,

2)    rodziców samotnie wychowujących dzieci,

3)    dowożone szkolnym autobusem,

4)    inne, których pobyt na świetlicy wynika ze szczególnej sytuacji po wcześniejszym rozpatrzeniu podania złożonego do dyrekcji szkoły. Podanie należy dołączyć do karty zgłoszenia dziecka.

5)    gimnazjaliści dojeżdżający do szkoły w okresie przejściowym reformy oświaty.

3.    Zainteresowani rodzice wypełniają kartę zgłoszenia pobraną w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły.

4.    Termin składania wniosków trwa od 15 maja do 15 czerwca bieżącego roku szkolnego w sekretariacie szkoły.

5.    Lista dzieci przyjętych do świetlicy zostanie wywieszona po posiedzeniu komisji rekrutacyjnej w dniu zakończenia roku szkolnego.

6.    Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie w sekretariacie szkoły prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów (zaświadczenia o zatrudnieniu obojga rodziców, ewentualne podanie tej informacji do dyrekcji szkoły).

7.    Karty złożone po terminie będą rozpatrzone do 15 września. Po tym terminie będzie podana do wiadomości ostateczna lista uczniów przyjętych do świetlicy szkolnej w danym roku szkolnym.”

karta zapisu na świetlice

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr

Pi

  Click to play this Smilebox slideshow

Statystyki

Certyfikaty

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1