Wydarzenia z życia szkoły

Kolędnicy Misyjni 2015 r.

W Uroczystość Objawienia Pańskiego w dniu 6 stycznia 2015 r uczniowie z Zespołu Szkół im Jana Pawła II w Sokołowie Młp, w liczbie 70 osób, podzieleni na 15 grup, wyruszyli   w kolędzie misyjnej na poszczególne ulice naszego miasteczka, oraz w miejscowości Turza Stara,  do mieszkańców o wielkim, wrażliwym, otwartym sercu na potrzeby materialne i duchowe dotyczące misyjności Kościoła. Oczywiście  kolędnicy misyjni, nie są w stanie dotrzeć do wszystkich mieszkańców parafii. ( musiało by być ok 40 grup ).W tym roku po uroczystej Mszy Świętej, której tradycyjnie Liturgię przygotowali kolędnicy, kolędując przybliżali sytuację dzieci w Indiach. Zmęczeni , pełni wdzięczności i wrażeń wyrażali chęć kontynuowania misyjnego posłannictwa w przyszłym roku. Continue reading

Program: „ Skrzydła na co dzień”

Program: „ Skrzydła na co dzień” służy finansowemu i rozwojowemu wsparciu dzieci i młodzieży, których edukacja jest zagrożona przez trudną sytuację materialną, oraz tych, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji losowej. Proponuje on objęcie opieki finansowej nad dzieckiem przez firmy i osoby prywatne, które poprzez deklaracje zobowiążą się do wsparcia finansowego ucznia przez okres przynajmniej jednego semestru szkolnego. Continue reading

Święty Mikołaj w Zespole Szkół im JP II w Sokołowie Młp.

DSC05930Święty Mikołaj – biskup Miry urodził się w Patarze, na terenie obecnej Turcji ok. 270 r. Od najmłodszych lat był bardzo pobożny, wrażliwy na niedolę bliźnich. Był jedynym dzieckiem , bardzo zamożnych rodziców, po śmierci których, swoim zamożnym majątkiem chętnie dzielił się z potrzebującymi. Wybrany na biskupa Miry, podbił sobie serca wiernych gorliwością, oraz troskliwością pasterską. O popularności Świętego Mikołaja świadczy piękny zwyczaj przebierania ludzi za świętego Mikołaja i rozdawanie prezentów. Obchodzenie dnia Świętego Mikołaja ma jeden cel: niesienie radości innym. Dlatego w tym dniu myślimy przede wszystkim o tym, żeby zrobić coś dobrego, dla drugiej osoby. Ta potrzeba ma się rodzić z serca, a nie z kolorowych wystaw i mody na „mikołajki Continue reading

Śpiewaj duszo ma…

DSC06134W dniu 19 listopada 2014 r. w Sali konferencyjnej Wiejskiego Domu Kultury w Górnie odbył się XIII Powiatowy konkurs piosenki religijnej, organizowany przez Zespół szkół im. ks. Mieczysława Lachora. Celem wyżej wymienionego konkursu jest propagowanie w środowisku wartości wychowawczych i kulturalnych, umożliwienie dzieciom i młodzieży szkolnej zaprezentowania swojego dorobku artystycznego, a także integracja uczniów z terenu różnych gmin. Continue reading

,,Marzenia się spełniają”

Agnieszka Kwolek, laureatka konkursuOrganizatorem Gminnego Konkursu Literacko-Plastycznego „Marzenia się spełniają” był Oddział dla Dzieci sokołowskiej Biblioteki Publicznej. Cele konkursu, które mu przyświecały to: pobudzenie twórczej wyobraźni u dzieci i młodzieży, stworzenie młodemu pokoleniu możliwości swobodnej wypowiedzi artystycznej oraz włączenie się Biblioteki w gminną ofertę kulturalną kierowaną do dzieci i młodzieży. Continue reading

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
Certyfikaty

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1