„Złoty Prym” – wyniki Konkursu Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Poniżej przedstawiamy oficjalne wyniki Konkursu Podkarpackiego Kuratora Oświaty „Złoty Prym, które zostały ogłoszone na stronie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie:

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

WiJ.5563.9.113.2017                                                                                 Rzeszów, 2017-10- 27

 

Wyniki Konkursu Podkarpackiego Kuratora Oświaty „Złoty Prym” – edycja I – 2016/2017 r.

 1. W dniach 4 – 15 września 2017 r. Komisja Konkursu „Złoty Prym” powołana przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty dokonała oceny formalnej i merytorycznej 90 wniosków dyrektorów szkół i placówek lub organów prowadzących o przyznanie nagrody: statuetki „Złoty Prym”.
 1. Komisja dokonała oceny wniosków uwzględniając zapisy określone w pkt. 5, 6, 7 Regulaminu Konkursu.
 2. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej odrzuconych zostało 37 wniosków, ze względu na niespełnienie kryteriów zgodnie z regulaminem Konkursu. Braki formalne dotyczyły:
 • brak określenia typu szkoły, której opis działań przedstawiono we wniosku; wpisano jedynie Zespół Szkół (zgodnie z pkt. 4 regulaminu Konkursu statuetka „Złotego Pryma” przyznawana jest jednej szkole dla każdego z typów: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna);
 • brak podanej liczby uczniów w szkole;
 • brak informacji, czy wniosek został opracowany w uzgodnieniu z Radą Szkoły/Rada Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim – brak podpisów/pieczęci;
 • brak wyboru działań w zakresach podanych w pkt. 5 regulaminu;
 • brak opisu działań zgodnie z kartą wniosku.
 1. Do oceny merytorycznej skierowanych zostało 53 wnioski.
 2. W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej wniosków, w oparciu o przyjętą skalę ocen, Komisja Konkursu sporządziła dla Podkarpackiego Kuratora Oświaty listę rankingową szkół, zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
 3. Decyzją Podkarpackiego Kuratora Oświaty nagrodę – statuetkę „Złoty Prym” zdobyli:

w kategorii PRZEDSZKOLE:

Miejskie Przedszkole Nr 8 Montessori w Jarosławiu, Os. Słoneczne 6

w kategorii SZKOŁA PODSTAWOWA:

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. 10 Pułku Strzelców Konnych w Łańcucie, ul. 29 Listopada 21

w kategorii GIMNAZJUM:

Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp., ul. Lubelska 41

w kategorii SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA:

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie, ul. Ks. J. Jałowego 1

w kategorii  PLACÓWKA:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ropczycach, ul. Wyszyńskiego 14

Statuetki „Złotego Prymu” zostały wręczone podczas wojewódzkiej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która odbyła się w dniu 13 października 2017 r. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Grunwaldzka 15 w Rzeszowie.

Serdecznie dziękujemy za liczny udział w Konkursie i gratulujemy laureatom.

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
Certyfikaty

zdrowie

dove

zdrowie

innowacyjna

Szkoła pamięta

Serce i pomoc

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1