Zapytanie o cenę

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp. zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej w postępowaniu ofertowym, prowadzonym w celu udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości o której mowa w art. 4, ust. 8
(tj.  zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) na następujące zadania:

  1. Zadanie nr 1 – Dostawa artykułów biurowych,
  2. Zadanie nr 2 – Dostawa tuszy i tonerów,
  3. Zadanie nr 3 – Dostawa środków czystości,

01 Zaproszenie
02 Projekt umowy dla zadań 1-2-3
03 Formularz ofertowy zał. nr 3 do umowy zad_2 dostawa tuszy i tonerów
03 Formularz ofertowy zał. nr 3 do umowy_zad_1_3
04 Formularz cen jednost. zad. nr 1 [mat. biurowe – zał. nr 3a]
05 Formularz cen jednost. zad. nr 2 [tusze i tonery – zał. nr 3a]
06 Formularz cen jednost. zad. nr 3 [środki czystości – zał. nr 3a]

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
  • Użytkownicy online: 0
  • Odwiedzin dzisiaj: 61
  • Odwiedzin wczoraj: 89
  • Ostatni tydzień: 563
Certyfikaty

wojsko

zdrowie

zdrowie

zdrowie

dove

zdrowie

innowacyjna

Szkoła pamięta

Serce i pomoc

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1