Uroczystość pasowania na ucznia klasy I

        image019 W dniu 28 września 2017 roku w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia szkoły podstawowej. Część artystyczną przygotowały nauczycielki klas pierwszych – mgr Joanna Wójcik, mgr Irena Kula oraz mgr Anna Kowalska. Na uroczystość pasowania zostali zaproszeni dyrekcja, Pan Burmistrz, nauczyciele, uczniowie oraz rodzice uczniów.

             Uroczystość pasowania uczniów klas I rozpoczęła się wystąpieniem dyrektora szkoły – pana mgr Wiesława Sondeja, który powitał wszystkich zebranych
i podkreślił, że pierwszoklasiści po akcie ślubowania zostaną już oficjalnie przyjęci do społeczności Szkoły Podstawowej w Sokołowie Małopolskim.

          Pierwszoklasiści z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Przedstawienie prowadziły dziewczynki z klasy IV. Po występie nastąpiła oficjalna część uroczystości, którą poprowadziła wychowawczyni klasy 1a
mgr Joanna Wójcik. Pan Dyrektor wraz z Panem Wicedyrektorem uroczyście pasowali uczniów, którzy ślubowali:

Będę zawsze dbał o dobre imię swojej szkoły. – przyrzekamy

Wykorzystam w pełni czas przeznaczony na naukę – przyrzekamy

Będę szanował nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanki i kolegów – przyrzekamy

Będę przestrzegał porządku i czystości w klasie, szkole i na boisku – przyrzekamy

Będę dbał o sprzęt szkolny – przyrzekamy

Będę się starał mieć dobre oceny – przyrzekamy

         Uczniowie na pamiątkę otrzymali dyplomy i zawieszki pasowania na ucznia.

Wszystkim uczniom życzymy ogromnego zapału do nauki, wielu radosnych chwil spędzonych w szkole, bardzo dobrych wyników  w nauce oraz poznania wielu wspaniałych kolegów.

                                                                                              mgr Joanna Wójcik

Galeria

image004 image003 image002 image001

image023 image022 image021 image020

image018 image017 image016 image015

image014 image007 image005 image006

image012 image011 image010 image009

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
Certyfikaty

zdrowie

dove

zdrowie

innowacyjna

Szkoła pamięta

Serce i pomoc

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1