To jest teatr

To jest teatr, to jest teatr!

A teatr jest po to, żeby wszystko

było inne niż dotąd. Żeby iść do domu

w zamyśleniu, w zachwycie…”.

Joanna Kulmow

 

We współczesnym świecie tylko osoba kreatywna, ma szansę na pełne oraz podmiotowe uczestnictwo w procesie nieustannie dokonujących się zmian. Kreatywność wobec tego możemy zakwalifikować zatem do jednej z ośmiu kompetencji kluczowych i najbardziej pożądanych we współczesnej rzeczywistości i u współczesnego absolwenta szkoły podstawowej. Osoba kreatywna posiada określone cechy, takie jak: zdolności twórcze, świadomość siebie i własnych możliwości, odwaga twórcza. Rozwojowi kreatywności młodego człowieka sprzyja według autorytetów edukacja przez sztukę w tym edukacja teatralna.

R. Miller wprowadzając do polskiej literatury pedagogicznej termin „edukacja teatralna” zdefiniowała go jako „wychowanie widza współdziałającego ze sceną i widownią, przygotowanie go do odbioru języka teatralnego”, kładąc nacisk na kształcenie odbiorcy teatralnego. Współcześnie wielu pedagogów rozpatruje edukację teatralną na wielu płaszczyznach, jako:

  • zdobywanie wiedzy o teatrze;
  • uczestnictwo w działaniach teatralnych;
  • analiza i interpretacja dzieł literackich i adaptacji scenicznych;
  • rozwijanie ekspresji teatralnej uczniów;
  • wychowanie w zespole;
  • bezpośredni kontakt z kulturą teatralną i spektaklami.

A. Horbowski postrzega edukację teatralną jako: „rozwój osobowości dzieci i młodzieży przez bezpośredni kontakt z widowiskami teatralnymi. Jest możliwy wówczas, jeśli edukacja teatralna zostanie oparta o przeżycia związane z oglądaniem widowiska teatralnego, własną twórczość teatralną i wiedzę z zakresu funkcjonowania historii teatru”. W skład edukacji teatralnej wchodzą trzy elementy: uczestnictwo w kulturze teatralnej, działania twórcze oraz wiedza o teatrze.

Realizując jeden z elementów edukacji teatralne uczniowie klas siódmych obejrzeli komedię Moliera „ Chory z urojenia”. To doskonała komedia tego mistrza gatunku. Znajdziemy w niej wszystko, barwne postacie, arcyśmieszne sytuacje i zwroty akcji. Dodajmy do tego jeszcze nieco humoru sytuacyjnego i niezwykle szybie tempo, a także kunsztowne  uwspółcześnienie to mamy gotowy przepis na to, aby polubić teatr.

 I z taką nadzieją…  wychowawcy: A. Szot – Dec, B. Skóra – Czachor

 

 

Przykładowa literatura

  1. Miller R.; Z rozważań nad edukacją teatralną. “Kwartalnik Pedagogiczny” 1968, nr 3
  2. Horbowski A.; Edukacja kulturalna jako system działań społeczno-wychowawczych: analiza systemowa. Rzeszów 2000

Galeria

 

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
Certyfikaty

zdrowie

dove

zdrowie

innowacyjna

Szkoła pamięta

Serce i pomoc

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1