Stypendia

Drodzy Rodzice, informujemy, że prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie stypendiów oraz nagród pieniężnych w ramach Programu i szczegółowych warunków wspierania młodzieży uzdolnionej  Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019″

Szczegółowe informacje oraz formularze dotyczące programu dostępne są poniżej: https://www.podkarpackie.edu.pl/index.php/aktualnosci-2/941-nabor-wnioskow-o-przyznanie-stypendiow-ogloszony-szkolnictwo-ogolne

Nabór wniosków o przyznanie stypendium został wydłużony do 28 września 2018 r.

Uprawniony do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe jest uczeń, który spełnia:

 1. Kryteria obowiązkowe:
 2. Średnia ocen z wszystkich przedmiotów na poziomie nie niższym niż 5,00 obliczona
  w oparciu o świadectwo szkolne z roku 2017/2018, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń,
 3. średnia ocen z 3 wybranych przedmiotów (spośród przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub matematycznych) na poziomie nie niższym niż 5,00 obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z roku 2017/2018, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń,
 4. osiągnięcie wymaganego wyniku ze sprawdzianu zewnętrznego lub egzaminu gimnazjalnego
 • co najmniej 150% łącznie z matematyki i języka obcego ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej (dotyczy uczniów szkół gimnazjalnych),
 • co najmniej 150% łącznie z zakresu matematyki i języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym, lub rozszerzonym, albo co najmniej 150% łącznie z zakresu przedmiotów przyrodniczych i języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym, lub rozszerzonym (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych).
 1. Kryteria dodatkowe:
 2. Szczególne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, informatycznych i języków obcych – uzyskane w ciągu lat szkolnych: 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018 wysokie wyniki w konkursach i olimpiadach z ww. przedmiotów, organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 Nr 13 poz. 125
  z późn. zm.), a w szczególności:
 • uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu lub olimpiady;
 • uczestnictwo w zawodach II lub III stopnia konkursu lub olimpiady
 1. Inne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, informatycznych i języków obcych uzyskane w ciągu lat szkolnych: 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018 w zakresie ww. przedmiotów, niezaliczane do szczególnych osiągnięć edukacyjnych.

Koordynator edukacyjnych projektów unijnych Anna Tęcza – Blicharz

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
 • Użytkownicy online: 188
 • Odwiedzin dzisiaj: 4
 • Odwiedzin wczoraj: 72
 • Ostatni tydzień: 1784
Certyfikaty

zdrowie

zdrowie

zdrowie

dove

zdrowie

innowacyjna

Szkoła pamięta

Serce i pomoc

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1