Spotkanie Zespołu Wychowawczego Publicznego Gimnazjum

W dniu 21 września 2016r.odbyło się spotkanie Zespołu Wychowawczego Publicznego Gimnazjum. Na spotkaniu byli obecni wszyscy wychowawcy klas gimnazjalnych. Głównym celem spotkania było opracowanie zadań do realizacji w ramach pracy Zespołu oraz omówienie spraw bieżących i organizacyjnych.

Przed przystąpieniem do pracy zostały przypomniane: priorytety MEN na bieżący rok szkolny, obowiązki statutowe dla wychowawcy, wynikające z głównego dokumentu szkoły oraz Program wychowawczo-profilaktyczny. 

Opracowany Plan pracy dla Zespołu Wychowawczego w gimnazjum zawiera dwie części. W pierwszej nakreślone są ogólne obowiązki wychowawcy względem jego pracy, jako wychowawcy i wobec uczniów, szczególnie wobec klasy, która się opiekuje. W drugiej części Wychowawcy opracowali szczegółowy plan zadań, które zamierzają zrealizować w swojej pracy wychowawczej, oprócz codziennych obowiązków. Zadania te wynikają z celów przyjętych przez Radę Pedagogiczną w Programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły.  Ogólnie przyjęto do realizacji 12 zadań. Niektóre z nich będą realizowane we współpracy z innymi nauczycielami, którzy w ten sposób włączą się w proces wychowawczy i w realizację Koncepcji pracy szkoły.

Na zakończenie spotkania ustalono częstotliwość spotkań i zagadnienia do przekazania rodzicom na pierwszym spotkaniu wywiadowczym. W sprawach różnych i wolnych wnioskach Wychowawcy potwierdzili między innymi wspólne stanowisko wobec przestrzegania Regulaminu zachowań ucznia w szkole, podjęli kilka decyzji organizacyjnych i wyrazili dobrą wolę współpracy, co prognozuje owocną współpracę w roku szkolnym 2016/2017.

Małgorzata Kwolek – przewodnicząca Zespołu

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
  • Użytkownicy online: 67
  • Odwiedzin dzisiaj: 168
  • Odwiedzin wczoraj: 436
  • Ostatni tydzień: 1943
Certyfikaty

zdrowie

zdrowie

zdrowie

dove

zdrowie

innowacyjna

Szkoła pamięta

Serce i pomoc

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1