SP! SERCE i POMOC

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim przystąpił  do udziału w autorskim projekcie Podkarpackiego Kuratora Oświaty organizowanego dla szkół podstawowych województwa podkarpackiego pod hasłem:

Głównym założeniem projektu SP! SERCE i POMOC  jest ułatwienie procesu adaptacji do nowej szkolnej rzeczywistości, jaką stanowi przejście z III do IV klasy w zakresie, m.in.: organizacji pracy, metod, wymagań i oczekiwań, zasad oceniania, uwarunkowanych indywidualnymi potrzebami rozwojowymi, emocjonalnymi i edukacyjnymi dzieci.

Wdrażanie nowych rozwiązań w procesie kształcenia przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, a w szczególności kreatywności, kooperacji, komunikacji  oraz   krytycznego myślenia.

Partnerstwo w realizacji projektu, w szczególności Rodziców.

 Współpraca instytucjonalna ukierunkowana na zmianę w celu zapewnienia wsparcia, uczniom, nauczycielom i rodzicom.

Obniżenie stresu związanego z rozpoczęciem nauki w klasie IV, zwiększenie samodzielności uczniów, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i adaptacji ucznia w szkole i klasie.

Do projektu przystąpiło dwie szkoły z naszej Gminy.

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim dostał akredytację do udziału w dalszym etapie projektu.

Cytując  Patrona naszej szkoły  „Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.”
                                                                                                        św. Jan Paweł II

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
Certyfikaty

zdrowie

dove

zdrowie

innowacyjna

Szkoła pamięta

Serce i pomoc

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1