Rusza projekt My – w wielkim Mieście ;) !

Stowarzyszenie Wspierania Dzieci Potrzebujących Pomocy wraz z Radą Rodziców przy Zespole szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim, zaprasza chętnych do uczestnictwa w najnowszym projekcie.

Główny cel projektu My – w wielkim Mieście :)! jest zaspokojenie potrzeby rozwinięcia kompetencji miękkich przez młodzież z naszej miejscowości. Wiodący temat projektu to szeroko pojęty – savoir-vivre, w zachowaniach się w rożnych środowiskach społecznych. Młodzież weźmie udział w trzech blokach warsztatowych na tematy dobrego zachowania się, sami wybiorą tematy które są dla nich najbardziej interesujące. Do wyboru będzie kilka zagadnień takich jak: zachowanie przy stole, w Internecie, w instytucjach kultury i sztuki, wizażu, stylizacji. Młodzież aby zrealizować projekt po , uzyska od opiekuna tylko harmonogram i zarys tematów warsztatów do wyboru. Dotacja zostanie przeznaczona na główne działania projektu:

  1. organizacja 3 bloków warsztat. x 12 godz. każdy, do wyboru np.1. savoir-vivre przy stole,
  2. wizaż, 3. Stylizacji ubioru.
  3. . organizacja wyjazdu do teatru lub filharmonii, gdzie będą mogli w praktyce przećwiczyć zdobytą wiedzę,
  4. organizacja świętowania projektu poprzez zorganizowanie 2 dniowego wyjazdu do Krakowa gdzie będą mogli wykazać się samodzielnym dobraniem odpowiedniego ubioru, fryzury, makijażu do uczestnictwa w uroczystym obiedzie, oraz wyjściu domin. 2 miejsc kulturalnych.

Głównym efektem będzie przemiana uczestników projektu poprzez rozwinięcie umiejętności zachowania się w rożnych otoczeniach i środowiskach społecznych, naukę dobrych manier, ogłady towarzyskiej, znajomości obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzeczności jakie powinny obowiązywać w grupie rówieśniczej, do dzieci, oraz w stosunku do członków rodziny jak i osób obcych.

 

Koordynator

Dorota Bartyńska

DEKLARACJA UCZESTNICTWA
Formularz Zgłoszeniowy My w wielkim mieście

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
Certyfikaty

zdrowie

dove

zdrowie

innowacyjna

Szkoła pamięta

Serce i pomoc

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1