Raport z realizacji projektu: „Zdrowo jem, więcej wiem” – zadanie nr2.

W kwietniu bieżącego roku uczniowie klasy Ia przystąpili do realizacji kolejnego etapu projektu: „Zdrowo jem więcej wiem”. Zarówno dzieci jak i nauczyciele mieli do wykonania określone zadania:

2.1 – Lekcja: Piramida zdrowia pierwszoklasisty,

2.2 – Konkurs: Najlepszy rysunek Piramidy Zdrowia,

2.3 – Promocja podjętych działań w szkole,

2.4 – Forum dla rodziców: Nowa Piramida Zdrowia.

Zadanie 2.1 LEKCJA: Piramida zdrowia pierwszoklasisty

                               Lekcja przeprowadzona została zgodnie z zaproponowanym w projekcie scenariuszem. W czasie zajęć wykorzystane zostały różne pomoce dydaktyczne takie jak: mapa świata, atlasy geograficzne, albumy ze zdjęciami starożytnego Egiptu, tablice prezentujące zdrową i niezdrową żywność, rysunki i zdjęcia różnych produktów żywnościowych, tablica z aktualną Piramidą Zdrowia.

Z wielkim zaangażowaniem  dzieci zbudowały wehikuł czasu, co sprawiło im wiele radości i rozbudziło wyobraźnię. Pozwoliło przenieść się w inną epokę i miejsce. Dzieci z zaciekawieniem wysłuchały pogadanki o starożytnym Egipcie oglądały zdjęcia piramid oraz poznały tajniki ich budowy. Następnie uczniowie zapoznani zostali z budową Piramidy Zdrowia. Do tego celu wykorzystana została przygotowana przez uczniów tablica poglądowa.  Omówione zostały wszystkie piętra piramidy oraz znaczenie aktywności fizycznej i prawidłowego odżywiania dla naszego zdrowia. Porównując Piramidę Zdrowia  starą i nową  dzieci wykazywały różnice w ich budowie. Prowadząca zajęcia p. Grażyna Majka wyjaśniła jak zmieniły się poszczególne piętra piramidy i dlaczego aktywność ruchowa jest tak istotna dla naszego życia. W czasie dyskusji na temat zwyczajów żywieniowych dzieci wymieniały jakie artykuły lubią a jakie nie. Stwierdziły wszystkie,  że chcą być zdrowe, więc muszą zmienić u siebie i w rodzinie zwyczaje żywieniowe. Nie będzie to łatwe -muszą zjadać więcej produktów z dolnej części Piramidy, unikać słodyczy i słodkich napojów, zwiększyć aktywność fizyczną a ograniczyć czas spędzany przed ekranem telewizora, komputera czy tabletu. Kolejnym etapem lekcji była zabawa edukacyjna „Na które jadę piętro”. W zabawie wykorzystane zostały zabawki, rysunki , wycinanki,  zdjęcia obrazujące różne piętra piramidy.  Lekcja zakończyła się dyskusją na temat: jak zmienić zwyczaje żywieniowe na lepsze – uczniowie podejmowali stosowne postanowienia . Postanowienia zapisane zostały na tablicy i w zeszytach ucznia. Na koniec dzieci na zadanie domowe otrzymały do wypełnienia – Karty pracy ucznia „Piramida Zdrowia Pierwszoklasisty”.  Zostały również poproszone o to, aby wspólnie z rodzicami obejrzeć Piramidę Zdrowia i zastanowić się jakie nowe, zdrowe artykuły spożywcze włączyć do domowego jadłospisu.

 

Zadanie 2.2 Konkurs: Najlepszy rysunek Piramidy Zdrowia

   Wiedzę, którą otrzymały dzieci na lekcji przeniosły na realizację zadania 2.2. Wspaniałym sposobem utrwalenia zasad zdrowego stylu życia było przystąpienie do Konkursu „ Najlepszy rysunek Piramidy Zdrowia”. Uczniowie znają już teraz zasady zdrowego odżywiania i wpływu aktywności ruchowej na ich zdrowie. Prace wykonywane były w czasie lekcji przy pomocy nauczyciela. Dzieci dobierały się w dwu osobowe zespoły, a część zdecydowała pracować samodzielnie. Różne formaty i techniki ( naklejanki, wycinanki, rysowanie kredką woskową i pastelami a także naklejanie płótnem). Kilka prac zostało wykończonych w domu wspólnie z rodzicami uczniów. Z wszystkich prac zrobiono klasową wystawkę, omówiono je a potem dokonano wyboru najlepszej pracy poprzez głosowanie,  w wyniku którego, najładniejszą okazała się Piramida Madzi i Igi (otrzymała 11 głosów, a 4  prace zostały wyróżnione). Praca wybrana przez uczniów jako najlepsza wyróżniała się na tle innych piramid konkursowych. Dzieci uznały, że przykuwa uwagę nie tylko ze względu na swoją wielkość (format arkusza), ale przede wszystkim za pomysłowość autorek. Dziewczynki w swoim dziele zastosowały różne techniki, zarówno rysunek jak i kolaż wykonany z kolorowych wycinków gazet. Praca wyglądała na estetyczną i starannie wykonaną. Dodatkowo mali krytycy stwierdzili, że w tej pracy poszczególne piętra piramidy zostały bardzo wyraźnie zaznaczone. W klasie odbyła się również dyskusja nad pozostałymi pracami konkursowymi. Dyrektor szkoły wręczył zwycięzcom nagrody książkowe. Wszystkie prace zostały wyeksponowane również na korytarzu szkolnym, by inni uczniowie, nauczyciele i rodzice przychodzący po dzieci mogli  je podziwiać, oglądać i czerpać z nich wiedzę.

Zadanie 2.3-Promocja podjętych działań w szkole

Podczas realizacji projektu uczniowie klasy Ia zdobywali nową wiedzę, którą chętnie dzielili się z całą szkołą. Realizacja poszczególnych zadań miała na celu promowanie zdrowego stylu życia poprzez zmianę złych nawyków żywieniowych i zachęcanie do zwiększonej aktywności fizycznej. W ramach kampanii promocyjnej podjętych zostało szereg działań między innymi:

 • Wszystkie prace plastyczne zbudowanych Piramid Zdrowia zostały zaprezentowane uczniom klas I-III na apelu szkolnym w dniu 9 maja. Dzieci wysłuchały pogadanki na temat: Zdrowego sposobu odżywiania i aktywnego stylu życia.
 • Piramidy zdrowia wywieszono na ekranach ekspozycyjnych w korytarzu szkolnym, by mogli je oglądać inni uczniowie i rodzice odbierający dzieci. Wystawa cieszyła się dużym powodzeniem również wśród uczniów klas starszych.
 • Zorganizowano zabawę do której zaproszono uczniów klasy Ib „Robię sałatkę z owoców i warzyw”( dzieci mają owoce, zabawki w formie warzyw i owoców – wymieniają nazwy owoców i warzyw a na sygnał zmieniają  miejsca na krzesełkach).
 • Dzieci wykonały sałatki owocowo – warzywne, którymi częstowały się wzajemnie. Do konsumpcji zaproszono dzieci z klasy ”0”.
 • Laureaci konkursu plastycznego otrzymali na apelu szkolnym nagrody książkowe z rąk dyrektora szkoły.
 • Karty pracy ucznia – Piramida zdrowia pierwszoklasisty, otrzymali również do wypełnienia uczniowie zaprzyjaźnionej klasy I b.
 • Rodzice zapoznali się z dokonaniami swoich dzieci – prace plastyczne, ankiety i zdjęcia.

Ważną rolę w wypromowaniu wiedzy na temat Nowej Piramidy Zdrowia odegrały Warsztaty artystyczne „Zdrowo jem, więcej wiem”. W czasie zajęć uczniowie wraz z rodzicami tworzyli własną Rodzinną Piramidę Zdrowia. Wymyślali również hasła promujące zdrowy styl życia, którymi podpisywali własne dzieła.  Uczestnicy warsztatów otrzymali certyfikaty uczestnictwa, a dzieci nagrody książkowe. Wszystkie prace zostały zebrane i wyeksponowane w głównym holu szkoły. Wystawa prac spotkała się z dużym zainteresowaniem społeczności szkolnej oraz odwiedzających szkołę rodziców. Oglądający ekspozycję uczniowie interesowali się nie tylko stroną wizualną, ale porosili także o rady dotyczące zdrowego odżywiania.

O wszystkich inicjatywach podejmowanych w ramach projektu informujemy także na stronie internetowej naszego Zespołu Szkół gdzie zamieszczone zostały sprawozdania z realizacji poszczególnych zadań oraz galeria zdjęć.

Zadanie 2.4 FORUM DLA RODZICÓW: Nowa Piramida Zdrowia

Rodzice w dalszym ciągu aktywnie uczestniczą w realizacji projektu. Zgodnie z wytycznymi zostały wydrukowane i przekazane im materiały edukacyjne – Forum Zdrowia Dla Rodziców „Nowa Piramida Zdrowia”. Widzą oni potrzebę wprowadzania zmian w kształtowaniu prawidłowych nawyków  zdrowotnych swoich pociech. Zdają sobie sprawą z tego, że tylko ich zaangażowanie i aktywna postawa przyczynią się do realizacji tego celu.

Ważnym aspektem współpracy z rodzicami były zorganizowane w dniu 16.05.2017r. warsztaty artystyczne „Zdrowo jem, więcej wiem” połączone z prelekcją. Na zajęcia te zostały zaproszone dzieci kl.Ia wraz z rodzicami. Główne cele warsztatów to:

-utrwalanie zdrowych nawyków żywieniowych,

– rozumienie konieczności spożywania warzyw i owoców,

– rozróżnianie produktów żywieniowych z różnych pięter piramidy,

– rola ruchu, higieny i sportu,

– umiejętność współpracy dziecka z rodzicem.

Po powitaniu przybyłych rodzice zostali zaproszeni na prelekcję połączoną z prezentacją multimedialną „Szanuj zdrowie należycie…”, zaś dzieci pod kierunkiem prowadzącej część artystyczną pani Małgorzaty Kwolek  przystąpiły do tworzenia portretu własnej rodziny.

Podczas prezentacji multimedialnej omówiono takie tematy jak:

– Zadania wychowania fizycznego,

– Zdrowie fizyczne i psychiczne,

– STOP! zwolnieniom z w-f.

– Piramida Zdrowia

– Piramida Aktywności Ruchowej.

 Rodzice z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji. Następnie uczestnicy warsztatów przystąpili do realizacji kolejnego punktu zajęć „W mądrej głowie wielosłowie”. Zespoły otrzymały po 5 tabelek z wypisanymi przykładami produktów żywieniowych ( z poszczególnych pięter piramidy), a ich zadaniem było dopisanie znanych im artykułów należących do danej grupy. Później odbył się quiz na temat zdrowia i bezpiecznych zachowań. Uczniowie otrzymali dwa patyczki w kolorach zielonym i czerwonym, z wymalowanymi literkami „a” i „b”. Zadaniem każdego dziecka było udzielenie odpowiedzi na zadawane pytanie poprzez podniesienie do góry odpowiedniego patyczka. Główną pozycją warsztatów było tworzenie własnej Piramidy Zdrowia. W pkt. „Budujemy Zdrowy Dom” rodzice i dzieci wykonywali wspólnie pracę plastyczną. Pierwszym zadaniem było narysowanie na dużym kartonie domu, który należało zaprojektować tak, aby miał sześć części (Piramida Zdrowia). Podstawą domu był fundament, na którym dzieci malowały sylwetki osób uprawiających ich ulubione formy aktywności ruchowej. Kolejną czynnością było ozdabianie poszczególnych części domu odpowiednimi produktami  (można je było przyklejać, malować, pisać) i w ten sposób tworzyć własną Piramidę Zdrowia. Ostatnim etapem pracy było wypełnienie farbami przestrzeni wokół domu. Na zakończenie warsztatów uczestnicy mieli za zadanie wymyśleć hasło promujące zdrowie, którym podpisali swoje prace. Na pożegnanie każdy zespół zrobił sobie pamiątkowe zdjęcie ze swoim dziełem. Wszystkie prace zostały zebrane i zaprezentowane na wystawie w głównym holu szkoły. Rodzice mieli również możliwość zapoznania się z dokonaniami swoich dzieci – zdjęciami, rysunkami, wystawami, Kartami Pracy Ucznia realizowanymi w trakcie projektu. Byli zachęcani do realizowania sugerowanych tam aktywności. W trakcie realizacji programu rodzice mieli przekazywane wszelkie informacje drogą elektroniczną (dziennik), poprzez ulotki oraz w czasie spotkań z wychowawcą.

Galeria

 

1-LEKCJA Piramida zdrowia pierwszoklasisty

1 2 3 4 5

6 7 8 DCIM100MEDIA 10

2-KONKURS Najlepszy rysunek Piramidy Zdrowia

1 10 9 8 7

6 5 4 3 2

3-PROMOCJA podjętych działań w szkole

1 DCIM100MEDIA DCIM100MEDIA DCIM100MEDIA DCIM100MEDIA

DCIM100MEDIA 5 4 3 2

4-FORUM DLA RODZICÓW Nowa Piramida Zdrowia

1 10 9 8 7

6 5 4 3 2

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
 • Użytkownicy online: 0
 • Odwiedzin dzisiaj: 61
 • Odwiedzin wczoraj: 89
 • Ostatni tydzień: 563
Certyfikaty

wojsko

zdrowie

zdrowie

zdrowie

dove

zdrowie

innowacyjna

Szkoła pamięta

Serce i pomoc

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1