Olimpiada Matematyczna

Zachęcamy gimnazjalistów do wzięcia udziału w zawodach! Począwszy od X edycji OMG, każdy finalista zostaje zwolniony z egzaminu gimnazjalnego z matematyki oraz przyjęty do wybranej przez siebie szkoły ponadgimnazjalnej. Wcześniej takie uprawnienia przysługiwały jedynie laureatom OMG.

Spróbujcie swoich sił! Wasi starsi koledzy – laureaci poprzednich edycji OMG – osiągają dziś dzięki Olimpiadzie wyśmienite wyniki w nauce matematyki w szkole ponadgimnazjalnej. Wielu z nich uzyskało tytuł finalisty lub laureata Olimpiady Matematycznej (OM) – najstarszej olimpiady przedmiotowej w Polsce – oraz reprezentując nasz kraj zwyciężyło w prestiżowych międzynarodowych zawodach matematycznych. Dostali się oni do wybranego liceum, a później także na wymarzony kierunek studiów (niekoniecznie związany bezpośrednio z matematyką) z pominięciem standardowej procedury rekrutacyjnej.

Zawody pierwszego stopnia OMG składają się z dwóch niezależnych części.

  1. Część testowa

W naszej szkole w dniu 24 września 2015 r. o godz. 9.00 zostanie przeprowadzony test pisemny. Uczniowie, którzy chcieliby wziąć udział w teście, powinni zgłosić się do szkolnego koordynatora OMG:
Pani Beaty Kraski oraz wydrukować i przynieść podpisany przez rodzica formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  1. Część korespondencyjna

Rozwiązania zadań części korespondencyjnej należy redagować na oddzielnych arkuszach formatu A4, zapisanych jednostronnie. W prawym górnym rogu każdego arkusza powinien się znajdować numer zadania. Jeśli uczeń nie brał udziału w części testowej, powinno to zostać odnotowane na każdym arkuszu pod numerem zadania. W lewym górnym rogu każdego arkusza powinny się znajdować dane uczestnika i szkoły: imię i nazwisko – oba napisane WIELKIMI literami, klasa, nazwa szkoły oraz adres szkoły: ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, powiat, województwo. Prosimy, aby przed rozpoczęciem redagowania rozwiązań zapoznać się ze wzorem arkusza, dostępnego w dwóch wersjach: dla ucznia, który uczestniczył w części testowej oraz dla ucznia, który nie brał udziału w części testowej. Osoby, które nie brały udziału w teście powinny przesłać wraz ze swoimi pracami wypełniony i podpisany druk zgody na przetwarzanie danych osobowych (będzie do pobrania na naszej stronie za kilka dni).

Rozwiązania zadań konkursowych (wszystkich lub części z nich) należy przekazać szkolnemu koordynatorowi OMG lub przesłać bezpośrednio – listem poleconym – do Komitetu Okręgowego OMG, właściwego terytorialnie dla szkoły, najpóźniej dnia 12 października 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego). Uczestnik przesyłający prace samodzielnie powinien umieścić na kopercie swoje imię i nazwisko oraz dokładne dane szkoły, w tym adres pocztowy placówki, jej numer telefonu oraz adres e-mail, a także nazwy powiatu i województwa, na terenie których znajduje się szkoła.

Więcej informacji o zawodach można znaleźć w zakładkach „O Olimpiadzie” oraz „Częste pytania”, a także w regulaminie Olimpiady.
Zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia!

dane-osobowe-xi    – zgoda na przetwarzanie poniższych danych osobowych na potrzeby organizacji Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów przez Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej.

wytyczne-uczen-xi  – informacje dla ucznia

1etap15                     – zadania do części korespondencyjnej

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
  • Użytkownicy online: 0
  • Odwiedzin dzisiaj: 57
  • Odwiedzin wczoraj: 89
  • Ostatni tydzień: 559
Certyfikaty

wojsko

zdrowie

zdrowie

zdrowie

dove

zdrowie

innowacyjna

Szkoła pamięta

Serce i pomoc

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1