Nabory wniosków o stypendia dla uczniów– AKTUALOŚCI

Zakończył się trwający od 27 czerwca do 11 lipca br. nabór wniosków stypendialnych dla uczniów/uczennic klas drugich i trzecich w roku szkolnym 2016/2017,w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2016/2017 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.1 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na ogłoszony nabór wpłynęło 361 wniosków stypendialnych, w tym 216 z gimnazjów i 145 z liceów. Z naszej szkoły wpłynęło 3 wnioski. Obecnie prowadzona jest weryfikacja formalna tych wniosków.

 

W terminie od 9 do 23 września br. zostanie przeprowadzony nabór wniosków dla pierwszych klas gimnazjów i liceów ogólnokształcących.

Po zakończeniu weryfikacji formalnej sporządzona zostanie lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym i lista wniosków odrzuconych z przyczyn formalnych. Zatwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Beneficjenta Systemowego listy zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej projektu.

Więcej informacji na stronie: http://podkarpackie.edu.pl/index.php/aktualnosci

Beata Kraska

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
  • Użytkownicy online: 62
  • Odwiedzin dzisiaj: 153
  • Odwiedzin wczoraj: 436
  • Ostatni tydzień: 1928
Certyfikaty

zdrowie

zdrowie

zdrowie

dove

zdrowie

innowacyjna

Szkoła pamięta

Serce i pomoc

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1