„ Kiedy trzeba…” Wojewódzki konkurs recytatorski dla młodzieży gimnazjalnej

12.Pamiątkowe zdjęcie„ Gdzie bursztynowy świerzop, gryka jak śnieg biała”

A. Mickiewicz „ Pan Tadeusz”

W dniu 30 października 2015 roku, w Sokołowie Małopolskim odbył się wojewódzki konkurs recytatorski dla młodzieży gimnazjalnej „ Kiedy trzeba…”. Była to już siódma edycja tegoż konkursu, tym razem  uczestnicy recytowali poezję lub prozę dowolnie wybranych poetów i pisarzy, którzy w swoich utworach oddawali  piękno i malowniczość polskiej przyrody.

Organizatorem konkursu była 26 DH działająca przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp., a także nauczyciele historycy i poloniści tej szkoły, tj. mgr Stanisław Kula i Barbara Skóra – Czachor. Honorowy patronat nad konkursem objął profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. dr hab. Kazimierz Ożóg

Przyroda zawsze inspirowała wyobraźnię artystów. W ich twórczości znajdziemy różne jej obrazy, jest urzekająca i piękna, ale też potężna, tajemnicza, złowroga, okrutna, przerażająca, mroczna, wzbudza lęk, niepokoi i intryguje. Motyw natury pełni w poezji i prozie wiele  funkcji.  Czasem celem jest ukazanie niezwykłości pejzażu,  zachwytu,  podziwu, szczęścia, jakie daje obcowanie
z pięknem natury, jej fenomenu, uroku, wielości wrażeń doznawanych różnymi zmysłami. Temat i motyw przyrody odgrywa więc szczególną rolę w twórczości pisarzy i poetów wielu epok.

Dlatego, jako organizatorzy zdecydowaliśmy się właśnie na taki temat, siódmej edycji naszego konkursu.

Celem konkursu jak zawsze było propagowanie piękna poezji i prozy polskiej,
rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień młodzieży gimnazjalnej. Rozwijanie poprzez literaturę wrażliwości i emocjonalności młodzieży. Uświadomienie uczniom związku literatury z historią naszego kraju

Jako organizatorzy pragniemy również, aby konkurs ten promował nasze miasto oraz Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp., w województwie podkarpackim.

Podczas konkursu młodzi artyści  recytowali wybrany przez siebie utwór poetycki lub fragmenty prozy m.in. takich twórców jak: A. Mickiewicz, J. Tuwim,
J. Kasprowicz, L. Staff, W. St. Reymont, A. Asnyk, E. Orzeszkowa i inni.

Komisja konkursowa oceniała uczestników według jednej kategorii – recytacja klasyczna i następujących kryteriów: dobór repertuaru, znajomość tekstu, interpretacja utworu, a także ogólny wyraz artystyczny.

W konkursie brało udział 29 uczestników z 10 gimnazjów całego województwa podkarpackiego z następujących szkół : Publiczne Gimnazjum w ZS w Trzebosi, Publiczne Gimnazjum w ZS im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp., Gimnazjum
w Nowej Wsi, Gimnazjum w Górnie, Gimnazjum Nr 4 w ZS ,w Stalowej Woli, Gimnazjum w ZS Nr 1 w Nienadówce, Gimnazjum w ZS w Gnojnicy Dolnej,  Gimnazjum w Kamieniu, Zespół Szkół w Zaczerniu, Publiczne Gimnazjum
w Wadowicach Górnych.

Komisja konkursowa w składzie dr Bartosz Walicki – przewodniczący,
mgr Agnieszka Dudzik- sekretarz oraz mgr Irena  Świderska – członek komisji, wyłoniła następujących laureatów: I miejsce – Żaneta Kosior Zespół Szkół
w Zaczerniu, II miejsce – Weronika Piersiak Gimnazjum w Górnie, II miejsce – Filip Rząsa– Gimnazjum  w Sokołowie Mlp., III miejsce – Krzysztof Sendera Gimnazjum w Nowej Wsi, III miejsce – Gabriela Drozdowska Gimnazjum w Kamieniu, III miejsce – Dominik Bigos Gimnazjum w Wadowicach Górnych.

Komisja przyznała również wyróżnienia, wyróżnienia otrzymali : Julia Czekajska, Magdalena Smoła, Paulina Bieniek,. Anna Kolano, Julia Nurzyńska, Julia Darlak, Klaudia Cisek, Natalia Jurkowska, Katarzyna Proszek

W imieniu organizatorów jeszcze raz serdecznie gratulujemy laureatom
i wyróżnionym.

Dziękujemy również za udział i przygotowanie pozostałym uczestnikom konkursu.

Pragniemy też podziękować wszystkim nauczycielom, którzy zachęcili uczniów do udziału w konkursie i pracowali wraz z nimi nad przygotowaniem repertuaru do konkursu tj. pani mgr Barbarze Kołodziej, Aldonie Bilskiej – Kokosińskiej Beacie Prokop, Irenie Świderskiej, Agnieszce Dudzik, Halinie Partyce, Barbarze Dobrzańskiej,  Annie Siedleckiej, Lucynie Perlak, Marzenie Kapinos, Genowefie Saj, Justynie Kuduk, Monice Sidor a także Sławomirowi Ożogowi i  dr. Przemysławowi Prucnalowi.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki  w postaci artykułów szkolnych, papierniczych i dyplomy od organizatora konkursu a laureaci i wyróżnieni cenne nagrody książkowe, pomoce szkolne oraz akcesoria komputerowe.

Konkurs zakończył wspólny poczęstunek oraz pamiątkowe zdjęcie.

Dziękujemy wszystkim za udział i mamy nadzieję, że w przyszłości nasze przedsięwzięcia spotkają się z taką samą przychylnością i jeszcze większym zainteresowaniem.

Pragniemy również podziękować sponsorom konkursu, którymi byli: Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Młp., Bank Spółdzielczy w Sokołowie Młp., Ceramix, Spark System, Spółdzielnia telekomunikacyjna „ Wist” w Łące, Starostwo powiatowe w Rzeszowie, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Eurogalicja”.

 

Organizatorzy

B. Skóra – Czachor

St. Kula

 

GALERIA

1.prof.drhab. Kazimierz Ożóg 2.W oczekiwaniu na występ 4.Żaneta Kosior - I m. 3.Żaneta Kosior - I m.

5.Weronika Piersiak- II m. 6. Filip Rząsa- II m. 8.Dominik Bigos-III m. 7. Gabriela Drozdowska - III m.

10.Zespół Kalina 9.Krzysztof Sendera - III m. 11.Zespół Kalina 13.Komisja

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
Certyfikaty

zdrowie

dove

zdrowie

innowacyjna

Szkoła pamięta

Serce i pomoc

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1