INFORMACJA

W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów powierzonych opiece Szkoły, informujemy, że wchodząc do budynków szkoły prosimy o zachowanie procedur bezpieczeństwa: dezynfekcja dłoni oraz maseczki.

Rodzice/ Prawni Opiekunowie/ Członkowie rodziny ucznia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim mogą przebywać na terenie placówki tylko w wyznaczonej do tego celu Strefie Rodzica, która znajduje się w holu głównym budynku.

Każdy, kto nie jest aktualnie Uczniem, Nauczycielem, Pracownikiem szkoły lub Rodzicem/Prawnym Opiekunem/ Członkiem Rodziny Ucznia, a wchodzi na jej teren jest osobą obcą.

Osoba taka, w tym również Rodzic/Prawny Opiekun jest zobowiązana, przy wejściu do szkoły, zgłosić przebywającemu tam pracownikowi obsługi chęć wejścia i wpisać do księgi wejść/wyjść swoje imię i nazwisko oraz   wskazać pracownika szkoły cel swojej wizyty. Osoba zobowiązana jest do zachowania procedur bezpieczeństwa:
dezynfekcja dłoni oraz maseczki, odległość.


Nauczyciel nie może przeprowadzać rozmów indywidualnych z Rodzicem/Prawnym Opiekunem w trakcie trwania lekcji, innych zajęć dodatkowych oraz w czasie przerw, gdy nauczyciel pełni dyżur na korytarzu.

Prosimy o umawianie się z nauczycielami/ wychowawcami na spotkania indywidualne poprzez dziennik librus, maila, ewentualnie telefonicznie.

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
  • Użytkownicy online: 188
  • Odwiedzin dzisiaj: 4
  • Odwiedzin wczoraj: 72
  • Ostatni tydzień: 1784
Certyfikaty

zdrowie

zdrowie

zdrowie

dove

zdrowie

innowacyjna

Szkoła pamięta

Serce i pomoc

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1