Informacja dotycząca świetlicy szkolnej

Informacja dla rodziców uczniów, którzy w roku szkolnym 2015/2016  korzystać będą ze świetlicy szkolnej

 

Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do wypełnienia i dostarczenia do szkoły (do sekretariatu szkoły) wypełnionego i podpisanego formularza – Karta zapisu na świetlicę.

Formularz należy złożyć do 04.09.2015 r. do godziny 1500

KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
Certyfikaty

zdrowie

dove

zdrowie

innowacyjna

Szkoła pamięta

Serce i pomoc

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1