To nasz projekt! Gra planszowa  „ Przygody Odyseusza”

W dzisiejszych czasach ważne jest, aby lekcje każdego przedmiotu przebiegały przy jak największym czynnym udziale uczniów. Dlatego niezwykle popularne są metody aktywizujące. Metody aktywizujące mają motywować uczniów do twórczego wysiłku i intensywnego działania, dążenie do wzbogacenia wiedzy i nabywania umiejętności. Podczas tej aktywności dzieci uczą się więcej i lepiej w sposób trwały i przyjemny. Nauczyciel organizując takie lekcje powinien wziąć pod uwagę rozwój ucznia, aby stał się bardziej aktywny na zajęciach. Połączenie zabawy z uczniem sprawia, że dzieci chętniej pracują nad danym problemem, zapominając o ewentualnych kompleksach, przez co wzrasta wiara ucznia we własne siły i możliwości.  Jedną z metod aktywizujących ucznia są gry planszowe, to jedne z rodzajów gier dydaktycznych, które można śmiało wykorzystać na lekcjach języka polskiego. Gry są ważnym i wiodącym środkiem kształtowania odpowiednich  postaw i nastawień dzieci wobec nauki, pracy i innych osób. Gry mają wiele funkcji, doskonalą i rozwijają procesy i zdolności orientacyjno – poznawcze, służą gromadzeniu materiału i utrwalają zdobyte informacje. Dzieci podczas gier wykonują zadania do realizacji, ucząc się w ten sposób wykorzystywania wiedzy  w praktyce. Gry pobudzają do aktywności poznawczej, która wyzwala  i rozwija zainteresowania ucznia. Ważna funkcja gier jest funkcja integracyjna. Gry są więc doskonały pomysłem na lekcje języka polskiego.

Moi uczniowie z  klasy 5c wykonywali na zajęciach języka polskiego grę planszową w oparciu o omawiany tekst.  Pracowali w 4 osobowych zespołach według instrukcji. Zaplanowali swoją pracę, uwzględniając następujące etapy. Zapoznali  się z treścią opowieści o Odyseuszu na podstawie, której stworzyli grę. Przygotowali i napisali zasady gry  i instrukcję. Opracowali planszę do gry. Napisali pytania i polecenia dla graczy. Wykonali planszę i inne zaprojektowane elementy gry. Następnie przetestowali grę i sprawdzili zastosowane pomysły. Na kolejnej lekcji każda grup zagrała w grę przygotowaną przez inne grupy. Pomysły uczniów bardzo wszystkich zaskoczyły. Powstały ciekawe  gry.

Były to pierwsze zajęcia, w czasie których uczniowie tworzyli gry. Lekcje miały na celu utrwalenie wiadomości z mitologii poprzez wspólną zabawę, wymianę doświadczeń i pomysłów. Uczniowie chętnie współpracowali ze sobą, byli kreatywni i pomysłowi. Gratuluję moim uczniom osiągniętych efektów i umiejętności wspólnej pracy.

Barbara Skóra – Czachor

Galeria

   

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
  • Użytkownicy online: 64
  • Odwiedzin dzisiaj: 158
  • Odwiedzin wczoraj: 436
  • Ostatni tydzień: 1933
Certyfikaty

zdrowie

zdrowie

zdrowie

dove

zdrowie

innowacyjna

Szkoła pamięta

Serce i pomoc

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1