Bez kategorii

Informacja

Ze względu na to, iż w dniu dzisiejszym została podjęta decyzja Dyrekcji o zaadoptowaniu dodatkowej sali (mała hala sportowa) na salę lekcyjną, tym samym ulegnie zmianie podział godzin dla wszystkich klas. Zaadoptowanie sali spowoduje częściowe uniknięcie późnego rozpoczynania zajęć lekcyjnych przez klasy.
Zgodnie z obietnicą Dyrektora Szkoły klasy 1-3 będą rozpoczynały lekcje od godziny 8:00.
Prosimy o bieżące monitorowanie wiadomości na stronach szkoły. 

Informacja

Szanowni Rodzice informujemy, że po wakacyjnej przerwie modernizacyjnej strony szkoły wszelkie najważniejsze informacje będą publikowane na bieżąco. Prosimy o monitorowanie wiadomości na stronie szkoły.

W dniu dzisiejszym po pozytywnym zaopiniowaniu podziału godzin przez Radę Pedagogiczną plan lekcji pojawi się na stronie szkoły.  W późniejszym terminie zostanie zamieszczony na dzienniku elektronicznym.

Plan lekcji został dostosowany do aktualnych wytycznych MEN, MZ oraz GIS związanego z unikaniem dużych skupisk w jednym miejscu. Wytyczne zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z: organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.

Obligują Dyrektora szkoły do zmiany organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły.

100. ROCZNICA URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II

Od 16 lat Jan Paweł II patronuje naszej palcówce. Chcemy przez Jego naukę kształtować postawy młodych ludzi, pragniemy uczyć ich miłości, poświęcenia, oddania, poszanowania innego człowieka – tego wszystkiego, czego wymagał od nas Święty Papież.

Tegoroczny Dzień Patrona Szkoły nie odbędzie się w zaplanowanej formie. Nie będzie akademii, nie pójdziemy ze sztandarem do kościoła – ale Papież będzie w naszych sercach. Będą za to inne działania. Nasza placówka została zgłoszona do ogólnopolskiego programu – DAR NA 100! Podejmiemy szereg akcji – konkursy, wystawa, akcje wolontariackie. Na początek zapraszamy do konkursu plastycznego „Jan Paweł II – nasz Patron”.

W tym szczególnym, trudnym czasie, prosimy Cię, Ojcze Święty – módl się za nami! Continue reading

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
Certyfikaty

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1