Konkurs

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
 „Święty Jan Paweł II – nasz Patron”

INFORMACJE OGÓLNE:

Celem głównym konkursu jest przybliżenie dzieciom postaci Św. Jana Pawła II. Wpisuje się w obchody Dnia Patrona Szkoły. Jest także częścią ogólnopolskiego projektu „DAR NA 100”.

Konkurs ma ponadto rozbudzać wyobraźnię, kreatywność oraz umiejętności twórcze wśród dzieci, jak również promować młode talenty plastyczne i artystyczne.

Adresatami konkursu są uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim – zerówka i klasy I – VIII.

I. ZASADY KONKURSU

 1. Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną o tematyce zgodnej z nazwą i celem konkursu, tj. mającą przybliżyć wizerunek św. Jana Pawła II, wydarzenia związane z Jego pontyfikatem, odbyte podróże oraz inne okoliczności, związane z życiem Karola Wojtyły.
 2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.
 3. Prace powinny być wykonane wyłącznie przez ucznia, bez pomocy osób trzecich.
 4. Jeden uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę.
 5. Prace należy dostarczyć do 21 maja 2021r. do p. Agnieszki Pustkowskiej lub ks. Wojciecha Chrostowskiego. Można też złożyć w pudełku przy wejściu głównym do szkoły.
 6. Przy każdej pracy należy umieścić karteczkę z imieniem, nazwiskiem autora i klasą, umożliwiającą jej identyfikację.
 7. Złożenie pracy jest jednoczesną zgodą na publikowanie ich na stronach internetowych szkoły i przedszkola oraz na wystawie w szkole.

II. KRYTERIA OCENY I WRĘCZENIE NAGRÓD

 1. Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych:
  1. zerówka,
  2. klasy I-III,
  3. klasy IV – VI
  4. klasy VI – VIII.
 2. Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę:
  1. zgodność prac z tematyką konkursu,
  2. oryginalność pracy,
  3. walory artystyczne,
  4. samodzielność.
 3. W każdej z kategorii wiekowej zostaną przyznane uczestnikom dyplomy oraz nagrody rzeczowe za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca, każdy uczestnik otrzyma też dyplom uczestnictwa.
 4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
 5. Wyniki ogłoszone zostaną na stronie szkoły i przedszkola, tam też określony zostanie sposób przekazania nagród i dyplomów.

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
 • Użytkownicy online: 31
 • Odwiedzin dzisiaj: 11
 • Odwiedzin wczoraj: 219
 • Ostatni tydzień: 1468
Certyfikaty

zdrowie

zdrowie

dove

zdrowie

innowacyjna

Szkoła pamięta

Serce i pomoc

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1