Harmonogram egzaminów ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br.

Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwo Edukacji Narodowej z wyprzedzeniem informuje o terminach egzaminów.

 

W terminie głównym 1.      język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

 

2.      matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

 

3.      język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

W terminie dodatkowym 1.      język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

 

2.      matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

 

3.      język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty do 31 lipca 2020 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń do 31 lipca 2020 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym do 31 lipca 2020 r.

Czas trwania (min)
arkusz
standar-dowy
przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt. 17. Komunikatu* arkusz dla osób z autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera
arkusz dla osób słabowidzą-cych arkusz dla osób niewido-mych arkusz dla osób
słabosły-szących
i niesłyszą-cych
arkusz dla osób
z niepełno-sprawnością intelektualną  w stopniu lekkim
O100 O100 O200 O400,500 O600 O700 O800
język polski 120 do 180
matematyka 100 do 150
język obcy nowożytny 90 do 135

 

 

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
  • Użytkownicy online: 0
  • Odwiedzin dzisiaj: 56
  • Odwiedzin wczoraj: 89
  • Ostatni tydzień: 558
Certyfikaty

wojsko

zdrowie

zdrowie

zdrowie

dove

zdrowie

innowacyjna

Szkoła pamięta

Serce i pomoc

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1