Zebranie Zarządu Rady Rodziców w dniu 10.10.2014r.

Na zebraniu zarządu Rady Rodziców w dniu 10.10.2014 uchwalono termin wpłaty na komitet rodzicielski,  który upływa z końcem roku 2014.

1 dziecko -30 zł

2 dzieci po -20zł

3-cie i więcej – nie płacą

Ustalono, że osoby które nie płacą, składają pisemne oświadczenie u wychowawców swoich klas.

Klasowe rady rodziców mogą całkowicie lub częściowo zwolnić od wnoszenia składki tych rodziców, których sytuacja materialna jest trudna.

Ustalono również, że kwoty zebrane w poszczególnych klasach, zostaną podane do wiadomości dzieci i rodzicow. Również wydatkowanie tych pieniędzy zostanie szczegółowo rozliczone i ogłoszone.

Na zebraniu omówiony został też:

  • raport z ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły;
  • przedstawiony, omówiony i zaakceptowany autorski program wychowawczo profilaktyczny dla uczniów kl I-III gimnazjum z oddziałami dwujęzycznymi, opracowany przez panią Beatę Kraskę;
  • omówiony i zaakceptowany program wewnątrzszkolnego systemu oceniania;
  • prośba z przedszkola o zakup lub wynajem stojaków i galonów z wodą do ośmiu sal przedszkolnych (decyzja zostanie podjęta po opracowaniu konkretnego kosztorysu);
  • sprawa przyprowadzania do przedszkola chorych dzieci;
  • sprawa nowelizacji Regulaminu Rady Rodziców.

 

Bożena Szabat

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
Certyfikaty

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1