Zebranie Rady Rodziców w dniu 29.01.2015

W dniu dzisiejszym zebranie dotyczyło przede wszystkim przedyskutowania i przegłosowania nowego regulaminu Rady Rodziców.
Została omówiona także sprawa prowizji z tytułu ubezpieczenia, przedstawiono aktualny budżet Rady Rodziców i omówiono sprawy różne, tj. sprawy sklepiku, monitoringu oraz składek na komitet rodzicielski.

Na zebraniu obecny był również Pan Dyrektor, który omówił aktualne sprawy szkoły, przedstawił i omówił wyniki ewaluacji zewnętrznej, która miała miejsce w naszej szkole.
Poprosił o większy udział i inicjatywę rodziców w decydowaniu o kierunku działania szkoły, w doborze odpowiednich form i metod nauczania oraz dostosowaniu procesu kształcenia do indywidualnych potrzeb uczniów.

Na zebraniu uchwalono w drodze głosowania regulamin Rady Rodziców.
Wyniki głosowania:
Za projektem: 18 osób
Przeciw: 0 osób
Wstrzymały się: 4 osoby

Nowy regulamin wchodzi w życie w dniu podpisania, tj. 29.01.2015.

Prowizja z tytułu ubezpieczenia uczniów w roku 2014/15

Pierwotnie przyjęta propozycja sfinansowania nagłośnienia sali gimnastycznej z prowizji po szczegółowych oględzinach przez fachowców okazała się zbyt kosztowna, zatem Rada Rodziców zdecydowała o przeznaczeniu prowizji na zakup ławek do klas 1-3 oraz projektora do pracowni fizyczno-chemicznej.

Sprawy różne

Sklepik szkolny – Po dyskusji nad sensem udostępnienia automatu z napojami na korytarzu szkolnym, została podjęta decyzja o przedłużeniu godzin otwarcia sklepiku do godziny 16.
Monitoring – Ponieważ zachowanie niektórych uczniów, szczególnie na przerwach pozostawia wiele do życzenia, zdecydowano o zamontowaniu monitoringu i rejestratorów w newralgicznych punktach szkoły.
Dziennik elektroniczny klas 1-3 – Rodzice zaproponowali, aby nauczyciele przynajmniej raz w miesiącu wysyłali wiadomości do rodziców o postępach dzieci w nauce i ewentualnych uwagach.

Szczegółowy protokół z dzisiejszego zebrania Rady Rodziców jest do wglądu w sekretariacie szkoły.

Sekretarz Bożena Szabat

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
Certyfikaty

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1