ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU Z RODZICAMI

Dnia 28 Listopada 2014 r,  o godz. 18:15 odbędzie się zebranie ogólne Przedstawicieli Rady Rodziców.

W planie zebrania:
1. Przedstawienie Szczegółowego sprawozdania finansowego za rok 2013/2014 .
2.Przedstawienie Rozliczenia prowizji z tytułu ubezpieczenia.
3.Przedstawienie propozycji podziału % wpłacanych składek na fundusz RR.
4. Podjęcie decyzji o rozdzielenie Rad Rodziców Przedszkola Samorządowego i Zespołu Szkół.
5. Omówienie spraw bieżących zgłaszanych do RR .

Serdecznie zapraszamy.

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
Certyfikaty

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1