Tydzień Edukacji Globalnej 2019 „Pobudka! To ostatni dzwonek dla klimatu”

„Szkoła dba o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka, kształtuje postawę szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym upowszechnia wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju, motywuje do działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwija zainteresowanie ekologią.” (Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół)

W dniach od 18 do 24 listopada 2019r. w naszej szkole obchodziliśmy po raz pierwszy Tydzień Edukacji Globalnej. „Edukacja globalna to działania edukacyjne i informacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa mające na celu wyjaśnienie, na czym polegają problemy rozwoju współczesnego świata oraz jakie czynniki i w jaki sposób kształtują międzynarodowy rozwój. Edukacja globalna przybliża sytuację w krajach rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową, pomaga zrozumieć globalne współzależności pomiędzy społeczeństwami krajów rozwiniętych a społeczeństwami krajów rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową.” (def. http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/).

W związku z tym udało nam się przeprowadzić projekt kampanii edukacyjnej w najbliższym otoczeniu – tzn. szkole, o konsekwencjach zmiany klimatu dla różnych grup społecznych i sposobach poprawienia sytuacji. Tegoroczny TEG zwracał szczególną uwagę na 13 punkt Celów Zrównoważonego Rozwoju – przeciwdziałanie zmianom klimatu. Na każdy dzień zaplanowano inne działania.

Cele, jakie przyświecały temu wydarzeniu to:

– wytłumaczyć, czym jest edukacja globalna

– uświadomić  uczniom i uczennicom szkoły kwestie konsekwencji społecznych zmiany klimatu

– nauczyć obsługi wydarzenia na stronie szkoły, nabyć umiejętności tworzenia plakatów i organizowania wydarzeń

 – zaprezentować cele zrównoważonego rozwoju

 – przeprowadzić lekcje przedmiotowe z uwzględnieniem treści edukacji globalnej

– podjąć działania artystyczne angażujące dzieci i młodzież

Oto, co działo się w szkole w ciągu zeszłego tygodnia:

18 XI – Wprowadzenie w tematykę Tygodnia Edukacji Globalnej 2019. Akcja przeciw przemocy – „Nienawiść! jestem przeciw” zakładanie białej wstążki na rękę.  Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec innych i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania. Tego dnia organizatorzy kampanii zachęcają uczniów, aby zechcieli przyjąć i nosić białą wstążkę, manifestując w ten sposób sprzeciw wobec przemocy.

19 XI – Akcja artystyczna – warsztaty dla uczniów klas 6-8 (8 zespołów klasowych = 32 osoby)

  1. Cuda z recyklingu:
    a. robimy włóczkę ze starych  t-shirtów  i tworzyw sztucznych – reklamówek,a następnie wykonujemy: dywaniki, podkładki na stół i prezenty dla najbliższych w technice string art (wyplatania różnych obrazków z kolorowej włóczki , w naszym przypadku z włóczki z recyklingu);
    b. wykonanie wspólnej pracy pt. ,,Globalna nić przyjaźni”, przedstawiającej mapę świata z wykorzystaniem techniki string art.

Finalnie wyeksponowano efekty działań.

20 XI – lekcje dla klimatu – inspiracje dla nauczycieli:

21 XI – NIE dla zmiany klimatu – troszczmy się o wodę i powietrze – rozdajemy naklejki w formie niebieskich kropelek i białych chmurek.

22 XI – wieczór filmowy o tematyce z zakresu edukacji globalnej

Warto dodać, że nasza szkoła bierze udział w programie Centrum Edukacji Obywatelskiej pt. „Klimat to temat” oraz w rocznym programie kształtującym postawy pt.  „Godziny wychowawcze ze światem” (klasa VIIIb) organizowanym przez Polską Akcję Humanitarną.

Dziękujemy Dyrekcji Zespołu Szkół im. Jana Pawła II za wsparcie naszych działań.  Pani M. Kwolek wyrazy wdzięczności za pomysły oraz inspirujące warsztaty dla uczniów. Wierzymy, że edukacja globalna jest niezwykle ważną częścią procesu wychowania dzieci i młodzieży, a działania w tym kierunku przyniosą dobre efekty w niedalekiej przyszłości. Już teraz mamy pomysły na kolejny rok. Kampanię edukacyjną w ramach TEG 2019 zorganizowały i przeprowadziły p. A. Tęcza – Blicharz, p. A. Wit oraz p. A. Szot-Dec. Wszystkim, którzy włączyli się w obchody TEG bardzo dziękujemy.

Anna Szot-Dec

Galeria

 

stopka - szkoła

librus
przedszkolestr
Statystyki
  • Użytkownicy online: 188
  • Odwiedzin dzisiaj: 4
  • Odwiedzin wczoraj: 72
  • Ostatni tydzień: 1784
Certyfikaty

zdrowie

zdrowie

zdrowie

dove

zdrowie

innowacyjna

Szkoła pamięta

Serce i pomoc

Organizator sportu

Certyfikat EDSS 2022

AWF

SKS

SKS

Dyplom uznania

Zaswiadczenie

Dyplom klimat

Podziekowanie

Oblicza dialogu

szkola-odkrywców-talentów

certyfikat5

certyfikat

certyfikat 2

certyfikat1